Joakim Jardenberg 🔕 Nov 12
Men nog liten risk att vi får se Colbert med en Xiaomi 😅