Jigish Thakar Sep 28
Fantastic experience of . Awsm talks/keynotes by , , , , Sridhar Bharadwaj , , , Paul Rajesh & Suresh Govindachetty from , Sridevi Murugayen ,