Jan Hamáček Sep 20
Respirátory distribuované občanům jsou plně v souladu s dopor. EU 2020/403 a předpisy ČR. Byly přezkoušeny notifikovaným pracovištěm - Výzkumný ústav bezp. práce (protokol cislo 105/2020 dne 1. 4. 2020, vysoko překračují úroveň ochrany pro standard FFP2.