Twitter | Search | |
Jessica Sjöblom
Socionom & utbildad handledare som älskar fritidspedagogik! Fd. skolkurator som numer arbetar som fritidspedagog/utvecklingsledare. Eller?
2,366
Tweets
647
Following
766
Followers
Tweets
Jessica Sjöblom Jul 2
Ord kan stärka och ge glittrande vingar. Ord kan obarmhärtigt krossa och skövla. En till synes obetydlig kommentar från avsändaren kan bli en ny självbild för mottagaren. Vilka kommentarer - positiva som negativa - har lyft/stått i vägen för dig i livet?
Reply Retweet Like
Jessica Sjöblom Jul 1
Nya lagkravet en utmaning för Sorsele via
Reply Retweet Like
Jessica Sjöblom Jul 1
Replying to @hedberg_anki
I dagsläget är jag alltså "assistent i fritidshem". Jag fråntas uppgifter som jag tidigare haft med att styra, leda och planera - trots att min utbildning ansågs som likvärdig när jag anställdes. Vet inte hur många vi är som känner att man vill arbeta kvar under de premisserna.
Reply Retweet Like
Jessica Sjöblom Jul 1
Replying to @hedberg_anki
Vi hamnar i någon konstig gråzon. Vi får inte längre kallas fritidspedagoger. Vi är inte lärare i fritidshem. Hade gärna anställts som socionom på fritidshemmet med fokus på det sociala, men få kommuner har ännu tagit det steget.
Reply Retweet Like
Jessica Sjöblom Jul 1
Replying to @AnjaJnsson @Skaparn
☝️
Reply Retweet Like
Jessica Sjöblom Jul 1
Då menar jag självklart inte som lärare/i fritidshem, utan som det de är utbildade till. Några modiga kommuner har tex anställt socionomer & socialped som arbetar individ-, grupp och relationsstärkande samt fungerar som ett förebyggande komplement till elevhälsan m goda resultat.
Reply Retweet Like
Jessica Sjöblom Jul 1
Huvudpunkten! Det ser jag också fram emot.👍🤗
Reply Retweet Like
Jessica Sjöblom Jul 1
Replying to @hedberg_anki
Urtrist. Jag arbetar på ett fritids där ingen är utbildad lärare i fritidshem. Jag som socionom med lång erfarenhet från skola & fritids, samt en lärare som bytt till fritids har ansvarat för planering & att driva utv. framåt - & alla har såklart deltagit. Ingen av oss har leg.
Reply Retweet Like
Jessica Sjöblom Jul 1
Läst den. Kloka ord. Även frågor vi diskuterar i SKLs referensgrupp.
Reply Retweet Like
Jessica Sjöblom Jul 1
Replying to @hedberg_anki
Så det som fram tills nu har ansetts som likvärdigt och som har gett mig möjlighet att driva utvecklingsarbete framåt på mitt fritidshem, gäller inte längre. Från och med idag är min och mina kollegors yrkestitel "assistent i fritidshem".
Reply Retweet Like
Jessica Sjöblom Jul 1
Replying to @hedberg_anki
Precis. Därför är vi många med högskole- och universitetsutbildningar som arbetar på fritids sedan många år tillbaka men med andra utbild. som ex socionom som har likställts med fritidspedagog. Så när jag refererar till outbildade menar jag "ej lärare i fritidshem". Som jag.
Reply Retweet Like
Jessica Sjöblom Jul 1
Replying to @pfesjostrand
Jag får inte ansvara för undervisningen i fritidshem. Det måste en utbildad lärare i fritidshem göra. För min del har jag tidigare deltagit i en mängd forum som behandlar fritidsfrågor. Nu: " Just ja, ingen legitimation:. Hållit i kurser och utv.arbete på arbetsplatsen. Nu. Nej.
Reply Retweet Like
Jessica Sjöblom Jul 1
..alternativt så får skolan bli modigare och börja anställa fler yrkeskategorier. 🤗
Reply Retweet Like
Jessica Sjöblom Jul 1
arbeta kvar men med möjlighet att ta del av ett utbildningspaket med målet att bli utbildad lärare i fritidshem hade det varit en win win för alla. Men nu finns inte det och personal flyr redan fältet. Däri ligger min sorg.
Reply Retweet Like
Jessica Sjöblom Jul 1
...ansvarsområden från rektor ett år i taget, men för många tror jag inte detta räcker. De kommer att gå tillbaka till att vara lärare, socionomer och fritidsledare. Inga utbildade lärare i fritidshem finns att tillgå och fylla deras plats. Hade dessa kunnat få
Reply Retweet Like
Jessica Sjöblom Jul 1
Absolut inte. Jag svarade från mitt perspektiv - att jag inte alls är emot ett legitimationskrav. Tvärtom. Men vi behöver komplettera med insatser för att bära fritids under tiden. Många fritidshem har inte en enda utbildad lärare i fritidshem. En person kan deligeras
Reply Retweet Like
Jessica Sjöblom Jul 1
Jag är med andra ord inte alls emot legitimationakravet. Det kommer på sikt att höja kvalitén på verksamheten. Men under tiden har jag magont. Fler insatser krävs en ett krav.
Reply Retweet Like
Jessica Sjöblom Jul 1
Faran om dessa grupper lämnar fritids är att det återstår outbildade med ingen erfarenhet som får vikariat i väntan på att hitta en legitimerad lärare i fritidshem. Vad händer med tryggheten, kontinuiteten och kvalitén för våra elever under tiden?
Reply Retweet Like
Jessica Sjöblom Jul 1
..Istället för outbildade med erfarenhet står vi då med outbildade utan erfarenhet/vakanta tjänster i väntan på att studenterna ska gå klart sina utbildningar. Olika vidareutbildningspaket då en samtidigt kan ha kvar sin tjänst hade varit ett klokt kompetent.
Reply Retweet Like
Jessica Sjöblom Jul 1
Det är inte det diskussionen handlar om. Det är få fritids idag som har 100% utbildade lärare i fritidshem. Jag känner en stor oro för vad som händer med verksamheten om merparten av de outbildade som idag bär många fritidshem kommer att byta yrken:
Reply Retweet Like