Jeroen Donker Jul 2
Volgens mij vindt BOL dit helemaal geen moeilijk besluit. Ze voegen zich naar de mensen met de grootste mond, het zou veel moeilijker zijn als ze daar juist tegenin gingen…