Jean-Marc Segarra Ma Jun 8
doncs li demano sinceres disculpes. Cara a cara hagués notat que només intentava debatre.