Joaquim Bretcha Aug 2
Replying to @jbretcha
També m'hi ha fet pensar el fet de que el Robert Adam inspirat en la Roma i Atenes clàssiques, incorpora elements de la natura i va ser el primer que no només dissenyava l'edifici sino que arribava al disseny interior, mobles inclosos. La seva obra del XVIII els influencia?