Twitter | Search | |
πŸ‘¨πŸ»β€πŸ’» Jan Paul
If I could sum up my life in one line I would die of embarrassment.
53,634
Tweets
227
Following
361
Followers
Tweets
πŸ‘¨πŸ»β€πŸ’» Jan Paul 40m
Replying to @Verwonderster
Op en af.
Reply Retweet Like
πŸ‘¨πŸ»β€πŸ’» Jan Paul 1h
Replying to @Verwonderster
Zolang je altijd de optie hebt om hem/haar, net als bij mensen, in het asiel te dumpen als je ze niet meer wil.
Reply Retweet Like
πŸ‘¨πŸ»β€πŸ’» Jan Paul 14h
Replying to @C1nd1e
En met original bedoelen ze ook original? Dus mΓ©t Siobhan?
Reply Retweet Like
πŸ‘¨πŸ»β€πŸ’» Jan Paul 21h
Replying to @buuvke
*meisje*
Reply Retweet Like
πŸ‘¨πŸ»β€πŸ’» Jan Paul 21h
We rijden langs Hamburg. Ik vraag aan mijn kinderen welk eten uit Hamburg komt. β€œEh, tosti’s????”
Reply Retweet Like
πŸ‘¨πŸ»β€πŸ’» Jan Paul 22h
Postzegels per kwartier!
Reply Retweet Like
πŸ‘¨πŸ»β€πŸ’» Jan Paul 22h
Replying to @AstroIogie
Ok is goed ik ga rij zo met 250 naar een veerboot in Denemarken.
Reply Retweet Like
πŸ‘¨πŸ»β€πŸ’» Jan Paul 23h
Replying to @stommeric
Ok is goed
Reply Retweet Like
πŸ‘¨πŸ»β€πŸ’» Jan Paul 23h
Replying to @SophievdMeeberg
Mannen….
Reply Retweet Like
πŸ‘¨πŸ»β€πŸ’» Jan Paul 23h
Replying to @SophievdMeeberg
Om minder dan dit moest ik twee weken geleden kotsen. Diep respect.
Reply Retweet Like
πŸ‘¨πŸ»β€πŸ’» Jan Paul 23h
Replying to @AstroIogie
Nou kom maar op
Reply Retweet Like
πŸ‘¨πŸ»β€πŸ’» Jan Paul Jul 19
Mijn zoon is tegelijk in Duitsland (links) en Nederland (rechts) en dat vindt hij heel bijzonder. @ Wyler, Nordrhein-Westfalen, Germany
Reply Retweet Like
πŸ‘¨πŸ»β€πŸ’» Jan Paul Jul 18
Ja doei. Dropbox Accidentally Installed New File Manager App On Users' Systems
Reply Retweet Like
πŸ‘¨πŸ»β€πŸ’» Jan Paul Jul 18
Replying to @stommeric
Ja sorry, had ik niet moeten doen, gaat me niet nog een keer gebeuren. Maar inderdaad ik vind het een enorm leuke reactie van Smidtje. Wat hadden ze dan moeten zeggen? Of hadden ze je de boot in moeten tillen?
Reply Retweet Like
πŸ‘¨πŸ»β€πŸ’» Jan Paul Jul 18
TOP GUN 2! TOP GUN 2! TOP GUN 2! TOP GUN 2! TOP GUN 2! TOP GUN 2! TOP GUN 2! TOP GUN 2! TOP GUN 2! TOP GUN 2! TOP GUN 2! TOP GUN 2! TOP GUN 2! TOP GUN 2! TOP GUN 2! TOP GUN 2! TOP GUN 2! TOP GUN 2! TOP GUN TOP GUN 2! TOP GUN 2! TOP GUN 2! TOP GUN 2!
Reply Retweet Like
πŸ‘¨πŸ»β€πŸ’» Jan Paul retweeted
Chris Heilmann Jul 16
Reply Retweet Like
πŸ‘¨πŸ»β€πŸ’» Jan Paul Jul 18
Replying to @csippie
Ik gok even hoor. Hongarije?
Reply Retweet Like
πŸ‘¨πŸ»β€πŸ’» Jan Paul retweeted
Florian Kempenich Jul 18
Awesome plugin of the day: SUDO Double click on ESC to prefix the previous command with `sudo` ==>
Reply Retweet Like
πŸ‘¨πŸ»β€πŸ’» Jan Paul Jul 18
Oh . I really liked your product but it seems you outdid yourself in kicking customers away. Farewell.
Reply Retweet Like
πŸ‘¨πŸ»β€πŸ’» Jan Paul Jul 18
Replying to @webtic
correct
Reply Retweet Like