Twitter | Search | |
İslam'a Davet
Allah'ın Kitabını ve Rasûlün sav. sünnetini dosdoğru anlamak amaçlı açılmış bir sayfadır...
2,570
Tweets
425
Following
1,114
Followers
Tweets
İslam'a Davet retweeted
Malcolm X 12h
Hani Rabbin meleklere: “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.” demişti. Dediler ki: “Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birini mi (halife) kılacaksın? Oysa bizler seni tüm eksiklerden tenzih ederek sana hamd etmekte ve seni takdis etmekteyiz.” | Bakara 30
Reply Retweet Like
İslam'a Davet 12h
Onlar inananlardan, yalnızca güçlü ve övülmeye layık olan Allah'a inanıyorlar diye intikam alıyorlardı. Buruc Suresi 8. - Müslümanlara zulmü reva gören zalimlere cevabımız şu Kur'an'i gerçektir; Allah, mutlak güç,intikam sahibidir. Al-i İmran Suresi 4.
Reply Retweet Like
İslam'a Davet 14h
Replying to @islamadavet_tr2
Ahzâb Suresi, 36.
Reply Retweet Like
İslam'a Davet 14h
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla ; Allah ve Elçisi bir konuda hüküm verdikten sonra artık inanmış bir erkek ve kadının kendileriyle ilgili konularda tercih hakkı yoktur. Kim, bu hakkı kendinde görerek Allah'a ve Elçisi'ne isyan eden kimse, apaçık bir sapkınlığa düşmüş olur.
Reply Retweet Like
İslam'a Davet 23h
e karşı alınacak önlemlerden olan dua ; "Allah'ın adı ile ne yerde ne de gökte hiç bir şey onun izni olmadan zarar veremez Şüphesiz ki o İşitendir Bilendir."ve "Allah’ın mükemmel kelimeleri ile yarattıklarının şerrinden Allah’a sığınıyorum." dualarını yapmaktır.
Reply Retweet Like
İslam'a Davet Feb 26
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla ; Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Haşr Suresi, 19.
Reply Retweet Like
İslam'a Davet Feb 26
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla ; Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. Haşr Suresi, 21.
Reply Retweet Like
İslam'a Davet Feb 26
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla ; Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Ankebût Suresi , 45.
Reply Retweet Like
İslam'a Davet Feb 26
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla ; Peki inkâr ederseniz, çocukları ihtiyarlatacak o günden kıyamet gününden kendinizi nasıl kurtaracaksınız ? Müzzemmil Suresi, 17.
Reply Retweet Like
İslam'a Davet Feb 26
Replying to @islamadavet_tr2
Âl-i İmran Suresi, 145.
Reply Retweet Like
İslam'a Davet Feb 26
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla ; Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimseye ölmek yoktur.Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini dilerse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız.
Reply Retweet Like
İslam'a Davet retweeted
Fulya Beyaz... Feb 25
İyi bilin ki, halis din yalnız Allah’ındır. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, “Biz onlara sadece, bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz” diyorlar. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Zümer Suresi, 3.
Reply Retweet Like
İslam'a Davet retweeted
Fulya Beyaz... Feb 26
Bil ki ! Kur’an Allah’ın sana yolladığı ilahi kitap, kopmayan sağlam iptir. Onu okuman ve içindekileri öğrenip, öğrendiklerinle amel etmen dünya ve ahiret saadetindir.
Reply Retweet Like
İslam'a Davet retweeted
Fulya Beyaz... Feb 26
Onlar, Allah'tan hakkıyla korkanlar, bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar,öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Allah iyilik edenleri sever. Âl-i İmrân Suresi, 134.
Reply Retweet Like
İslam'a Davet retweeted
Fulya Beyaz... Feb 26
Ve onlar çirkin bir günah işledikleri,yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler.Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir? Bir de onlar,bile bile,işledikleri günah üzerinde ısrar etmezler. Âl-i İmrân Suresi,135.
Reply Retweet Like
İslam'a Davet retweeted
İslam'a Davet Jan 17
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla ; Ve onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. Furkan Suresi, 73.
Reply Retweet Like
İslam'a Davet retweeted
İslam'a Davet Jan 25
Burûc Suresi Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla; 1. Burçlarla dolu göğe andolsun, 2. Va'dedilmiş güne (kıyamete) andolsun, 3,4,5. Şâhitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, (mü'minleri yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar lânetlenmiştir.
Reply Retweet Like
İslam'a Davet retweeted
İslam'a Davet Jan 25
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla ; Yalnızca Allah'a kulluk edin ve O'ndan başka hiçbir şeye asla ilahlık yakıştırmayın. Anne-babanıza ve yakın akrabanıza, yetimlere ve muhtaçlara, kendi çevrenizden olan komşulara ve yabancı komşulara, yanınızdaki-yakınınızdaki arkadaşa,
Reply Retweet Like
İslam'a Davet retweeted
İslam'a Davet Jan 29
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla ; Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Nisa Suresi, 36.
Reply Retweet Like
İslam'a Davet retweeted
İslam'a Davet Feb 1
Ey insan ! Seni Kerim olan Rabbine karşı aldatan nedir? İnfitar Suresi, 6. Peygamber buyurdu ki : "Rabbiniz Hayy'dır (diridir), Kerim'dir (kerem sahibidir). Kulu dua ederek kendisine elini kaldırdığı zaman, O, elleri boş çevirmekten istihya eder." Tirmizî.
Reply Retweet Like