کمیته مشترک بازرگانی ایران و لبنان Jan 19
: صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور یا به مناطق - از پرداخت مالیات و عوارض معاف شد