Twitter | Search | |
Into Film Cymru
Updates from Into Film in Wales. Putting film at the heart of children & young people’s learning. Yr wybodaeth ddiweddara’ am Into Film Cymru.
18,051
Tweets
4,190
Following
3,783
Followers
Tweets
Into Film Cymru 1h
Free of He Named Me Malala (PG) at Taliesin Arts Centre on the 10th of February. Click on the link below for details and booking. Dangosiad am ddim o'r ffilm He Named Me Malala yn Abertawe ar y 11fed o Chwefror
Reply Retweet Like
Into Film Cymru 15h
Free of Blackfish (15) at Taliesin Arts Centre on the 26th of February. Click on the link below for details and booking. Dangosiad am ddim o'r ffilm Blackfish yn Abertawe ar y 26ain o Chwefror
Reply Retweet Like
Into Film Cymru 17h
Athrawon ERW - ymunwch ag Into Film Cymru yn Ysgol Rhys Pritchard am sesiwn hyfforddi ar sut i wneud ffilm a manteisio ar y cyfle i fireinio eich sgiliau ar gyfer Cwricwlwm 2022.
Reply Retweet Like
Into Film Cymru 19h
Free of Ready Player One (12) at Centre on the 26th of February. Click on the link below for details and booking. Dangosiad am ddim o'r ffilm Ready Player One yng Nghasnewydd ar y 26ain o Chwefror
Reply Retweet Like
Into Film Cymru 21h
Eisiau defnyddio ffilm i ysgogi cymhelliant ac ennyn diddordeb disgyblion? Dewch i ddatblygu eich sgiliau ffilm er mwyn cyflwyno Cwricwlwm 2022.
Reply Retweet Like
Into Film Cymru 21h
Join us at Brynbach Primary School this March for a fun Filmmaking CPD that will build teacher confidence to use film in the classroom and enhance their skills in preperation for Curriculum 2022.
Reply Retweet Like
Into Film Cymru 23h
The introduction of film as a discipline in your school gives opportunities to explore, respond and create. Get creative in your classroom today by signing up to a free Into Film account at
Reply Retweet Like
Into Film Cymru 23h
Mae cyflwyno ffilm fel disgyblaeth yn eich ysgol yn rhoi cyfleoedd i archwilio, ymateb a chreu. Byddwch yn greadigol yn eich dosbarth heddiw, trwy gofrestru ar gyfer gyfri Into Film am ddim o
Reply Retweet Like
Into Film Cymru Jan 26
Meddwl cynhyrchu eich ffilmiau eich hun? Mae ein canllawiau gwneud ffilmiau yn cwmpasu pob agwedd ar y broses o greu a chyhoeddi ffilmiau. Lawr lwythwch o
Reply Retweet Like
Into Film Cymru Jan 26
Looking for tools to produce your own films? Our mini filmmaking guides cover all aspects of the filmmaking process. Download from
Reply Retweet Like
Into Film Cymru Jan 25
Educators - Looking for resources linked to the Welsh curriculum for using film in the classroom? Follow this link for those specific to Wales or e-mail us at cardiff@intofilm.org to explore other ways we can support your needs.
Reply Retweet Like
Into Film Cymru Jan 25
Addysgwyr - Ydych chi'n chwilio am adnoddau sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm er mwyn defnyddio ffilm yn y dosbarth? Dilynwch y ddolen am y rhai i Gymru neu danfonwch e-bost atom yn cardiff@intofilm.org i archwilio'r ffyrdd y gallwn gefnogi eich anghenion.
Reply Retweet Like
Into Film Cymru Jan 25
Ydych chi'n dysgu yn GWE? Dewch i DPP Gwneud Ffilm yn Ysgol y Graig er mwyn bod ar flaen y gad wrth baratoi ar gyfer Cwricwlwm 2022.
Reply Retweet Like
Into Film Cymru Jan 25
Free of Eye in the Sky (15) at Chapter Arts on the 11th of February. Click on the link below for details and booking. Dangosiad am ddim o'r ffilm Eye in the Sky yng Nghaerdydd ar y 11eg o Chwefror
Reply Retweet Like
Into Film Cymru Jan 25
Beth am adolygu ffilmiau ac anfon eich adolygiadau at gystadleuthau adolygu Into Film Cymru a'r ar gyfer 2020?
Reply Retweet Like
Into Film Cymru Jan 25
Athrawon ERW - ymunwch ag Into Film Cymru yn Ysgol Rhys Pritchard am sesiwn hyfforddi ar sut i wneud ffilm a manteisio ar y cyfle i fireinio eich sgiliau ar gyfer Cwricwlwm 2022.
Reply Retweet Like
Into Film Cymru retweeted
TimmBD Jan 24
Don’t miss the UK premiere of Gabriel Bergmoser’s play ‘Heroes’ tomorrow. Produced & directed by 17 year old up and coming talent Cai.
Reply Retweet Like
Into Film Cymru Jan 24
Athrawon ERW - ymunwch ag Into Film Cymru yn Ysgol Rhys Pritchard am sesiwn hyfforddi ar sut i wneud ffilm a manteisio ar y cyfle i fireinio eich sgiliau ar gyfer Cwricwlwm 2022.
Reply Retweet Like
Into Film Cymru Jan 24
Free of Ready Player One (12) at Centre on the 26th of February. Click on the link below for details and booking. Dangosiad am ddim o'r ffilm Ready Player One yng Nghasnewydd ar y 26ain o Chwefror
Reply Retweet Like
Into Film Cymru Jan 24
Cyfle gwych i athrawon GWE i ymuno ag Into Film Cymru am sesiwn hyfforddi Gwneud Ffilm yn Ysgol Hirael. Cyfle i ddysgu sut gall ffilm gefnogi eich amcanion dysgu chi
Reply Retweet Like