Interior Mar 20
El respondrà al ple del les preguntes orals dels partits polítics a la sessió del control.