Imma Gelabert May 16
Vespre de Premis Bonastruc ça Porta del a la trajectòria professional mèdica, amb especial atenció a la formació i als de amb un amè debat entre i i el lliurament de les beques Joan Bruguera i la beca e-health. Enhorabona !