ನಾನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ🕊️ Apr 5
ಮೋದಿ ಯವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಉಪೇಂದ್ರ ರವರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸುದೇಕೆ ? (ಮೊದಲ ಹಂತದ 'ಮತದಾನ'ದ ದಿನದಂದೇ ಮೋದಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ Source : "ಕನ್ನಡದುನಿಯಾ" via Dailyhunt)