Twitter | Search | |
IGMH
Official Twitter account of Indira Gandhi Memorial Hospital. Male'. Republic of Maldives. Tel:+960 3335336 Fax: +960 3316640
1,061
Tweets
147
Following
7,952
Followers
Tweets
IGMH retweeted
Doctor.mv 12h
Asiya AbdulRaheem currently works at and is one of the most popular dietitians in the country. An Appointment with ASIYA ABDULRAHEEM - Dietitian
Reply Retweet Like
IGMH 8h
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - ކަސްޓަމަރ ސާރވިސް އެސިސްޓަންޓް ސްކޫލް ނިމި މަސައްކަތު ގެ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
Reply Retweet Like
IGMH 8h
Job Vacancy at IGMH: Applications for the position of Customer Service Assistants are now Open. For more information about this post please visit: Application Deadline is now extended till 30 September 2019.
Reply Retweet Like
IGMH 10h
Join us and show your support on World Mental Health Day, Walk for Mental Well-being . Event will be held on 4th October 2019, 1600hrs, starting at Artificial beach and ends at Rasfannu.
Reply Retweet Like
IGMH Sep 17
މި އަހަރު އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގައި ހިތާނުކުރުމަށް ނަންނޯޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތު 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގެ 14:00ގައި ބަންދުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
Reply Retweet Like
IGMH Sep 16
of begins activities to mark the World Mental Health Day. Many different programmes are planned from today till 10th October to raise awareness of mental health in the .
Reply Retweet Like
IGMH Sep 16
އައީ.ޖީ.އެމް.އެޗް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން އައްޔަނު ކޮށް މިހާރު ވަނީ ކްލަބު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި.
Reply Retweet Like
IGMH Sep 16
Targeted towards children aged 10 to 13 years - Under the slogan "Spread Kindness". We hope to spread the message of being kind, showing empathy and understanding.
Reply Retweet Like
IGMH Sep 15
މެޑިކަލް އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދެވަނަ ބެޗް ގެ ގްރެޖުއޭޝަން ހަފްލާ މިއަދު އައީ.ޖީ.އެމް އެޗް ގައި ބާއްވައިފި. ހަފްލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ހާއްސަ މިނިސްޓަރ އަލީ ޝިޔާމް.
Reply Retweet Like
IGMH Sep 14
The final session of Customer Service Skills Training programme for batch 1 of PRM staff of .
Reply Retweet Like
IGMH Sep 14
Application Deadline for IN MY MIND art exhibition have been extended till September 19th, 2019. To apply, send your Full Name, Age, Contact Number and type of art to 7942403 via text.
Reply Retweet Like
IGMH Sep 12
Community Posting of Medical Interns at Lh Atoll.
Reply Retweet Like
IGMH Sep 12
Job Vacancy at IGMH: Applications for the position of Customer Service Assistants are now Open. To apply please visit: Application Deadline: 19 September 2019, 1300 Hrs
Reply Retweet Like
IGMH Sep 12
An information session on Maldives Islamic Bank’s initial public offering of shares by is being conducted at IGMH for staff. The session will continue till 15.30hrs today.
Reply Retweet Like
IGMH Sep 11
Get a better understanding on a variety of topics within mental health through the lens of a psychiatrist, Psychologist and a Social Worker. Session will be held at Orchid hall, IGMH on 10th October 2019, 08:30pm - 09:30pm.
Reply Retweet Like
IGMH Sep 10
In celebration of World Housekeeping week, our housekeeping department staff distributed gifts to patients at
Reply Retweet Like
IGMH Sep 9
Art Exhibition hosted by Centre for Mental Health in collaboration with Rotary Club of Male' and open to all ages.
Reply Retweet Like
IGMH Sep 8
މިއަހަރު ހައްޖާޖީންގެ ދަތުރުތައް ނިމުމާއި އެކީ ހައްޖު އޯ.ޕީ.ޑީ ވަނީ ބަންދުކުރެވިފައި. 19 އޮގަސްޓް 2019 - 5 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 އާއި ހަމައަށް އައީ.ޖީ.އެމް.އެޗް ގެ ހައްޖު އޯ.ޕީ.ޑީ ގައި ބަލާފައިވަނީ މުޅިއަކު 612 މީހުން.
Reply Retweet Like
IGMH Sep 8
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގައި ހިތާނީ މޫސުމަށް ނަންނޯޓު ކުރަން ހުޅުވާލަނީ
Reply Retweet Like
IGMH Sep 8
IGMH celebrates World Housekeeping Week
Reply Retweet Like