IESMiquelPeris Sep 26
La Direcció del recorda que NO ESTÀ AUTORITZADA la decisió col•lectiva de no assistir a classe demà 27 de setembre, perquè l’alumnat no ho ha comunicat amb l’antelació necessària regulada per la normativa. NO ES JUSTIFICABLE LA NO ASSISTÈNCIA A CLASSE