ˋ เปนไรป่าว ♔ Mar 31
ประยุทธ์มึงมาลาออกเพื่อชาติพร้อมกูมั้ย