حسین الهی Dec 4
جلوی درب درمانگاه دکترسعیدی بنر زده بودند: "با توجه به مشکلات اقتصادی پنجشنبه ها از ساعت ۱۰ تا ۱۳ ویزیت پزشک عمومی می‌باشد"