HİLFU'L-FUDÛL Jan 23
Cenâb-ı Allah şöyle buyurdu: “Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri sever.” {Bakara Sûresi 222. }