HelloArt Disseny Sep 13
Després de les , toca tots els del teu , però abans recorda fer una de per evitar desagradables 🤔👍