Helena Buscà Dec 10
La diversitat i la desigualtat no són el mateix. És enriquidor que hi hagi diversitat, llàstima que el món estigui ple de desigualtat.