Helena Buscà Dec 10
Si realment volem que la majoria de ciutadans utilitzin el transport públic, pujar els preus no és la solució.