Heidi Rønne Feb 5
Du kjenner garantert en kvinne som du synes fortjener en oppmerksomhet. En kvinne som er en rollemodell for andre, enten via sine fagkunnskaper, sitt engasjement eller ledelse!