Helsingborgs Dagblad Sep 12
Striden om EU:s nya upphovsrättsregler på internet går dock vidare – och kan bli en tung fråga i kommande EU-val.