Twitter | Search | |
Search Refresh
LV portāls May 13
Vai zemes īpašnieks var nojaukt garāžu, kas pieder citam? Kādas ir garāžas īpašnieka tiesības? :
Reply Retweet Like
LV portāls May 12
Vai kaimiņam ir tiesības pieprasīt kompensāciju 1000 eiro, lai atļautu izvilkt vadu pie elektrības skapja, ja tas šķērso viņa teritoriju?
Reply Retweet Like
LV portāls May 12
Pirmpirkuma tiesības.. Cik ilgā laikā nomniekam tās jāizmanto? :
Reply Retweet Like
LV portāls Oct 25
Kādus dokumentus ir nepieciešams iesniegt, lai privatizētu dzīvokli ierakstītu zemesgrāmatā? :
Reply Retweet Like
LV portāls Oct 11
Kā zemesgrāmatā var ierakstīt, ka īpašums pieder abiem laulātajiem?
Reply Retweet Like
LV portāls Sep 21
Kuram ir pienākums pēc attiecīgo objektu būvniecības zemes apgrūtinājumus reģistrēt kadastrā?
Reply Retweet Like
LV portāls 7 Oct 18
Vai persona ir tiesīga lūgt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par pēdējiem trijiem gadiem?
Reply Retweet Like
LV portāls 19 Aug 18
Lasītāja: kaimiņš uz manas lauksaimniecības zemes izber būvgružus - kā rīkoties? :
Reply Retweet Like
LV portāls 26 Jun 17
Reply Retweet Like