Twitter | Search | |
Search Refresh
LV portāls 18h
Kuram ir pienākums pēc attiecīgo objektu būvniecības zemes apgrūtinājumus reģistrēt kadastrā?
Reply Retweet Like
LV portāls Sep 17
Vai, piespiedu zemes nomas gadījumā, 5% no zemes kadastrālās vērtības nomniekam ir jāmaksā gadā vai katru mēnesi? :
Reply Retweet Like
LV portāls Sep 12
Kam ir priekšrocība izpirkt valsts zemi, ja īrnieks ir citas valsts pilsonis? Skaidro
Reply Retweet Like
LV portāls Sep 11
Cik tuvu no kaimiņa īpašuma teritorijas un kaimiņa sētas Rīgā drīkst stādīt kokus?
Reply Retweet Like
LV portāls Aug 26
Lasītāja: Ja pērkot zemi, atklājas, ka uz tās bez būvatļaujas veikta dzīvojamās mājas būvniecība, vai draud naudas sods jaunajam īpašniekam?
Reply Retweet Like
LV portāls 19 Aug 18
Lasītāja: kaimiņš uz manas lauksaimniecības zemes izber būvgružus - kā rīkoties? :
Reply Retweet Like
LV portāls 26 Jun 17
Reply Retweet Like
LV portāls Oct 7
Vai persona ir tiesīga lūgt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par pēdējiem trijiem gadiem?
Reply Retweet Like