Twitter | Search | |
Search Refresh
Garry Owen Oct 11
What's the future for Welsh beef? A major Welsh abattoir announces it's to halt processing. More beef to be sent to slaughter "over the border" Demand for beef carcass "plummetted"
Reply Retweet Like
Sian Evans Oct 9
Wel dyw tim ddim yn cael llawer o lwc gyda handbags!!!! yn ddiweddar. Ond da iawn bod y bag dal yna yn saff!!!
Reply Retweet Like
Garry Owen 11h
Ydy chi wedi bod mewn cyfarfodydd i gefnogi ? Be am gysylltu fory a fi ar i ddweud mwy?
Reply Retweet Like
Garry Owen 11h
Miloedd yn ymuno mewn gorymdeithiau dros ryddid. Streic Gyffredinol fory. . Pwnc fory 1-2 BBC News - Catalan protests: Region's president pushes for second vote
Reply Retweet Like
Mentrau Iaith Oct 15
Mae'r Mentrau Iaith dros Gymru yn rhoi cyfleoedd lu i bobl ddefnyddio eu Cymraeg yn y gymuned - drwy fynychu digwyddiadau, gwirfoddoli a chymdeithasu, mae cyfle i bawb allu magu hyder i ddefnyddio mwy o'r iaith bob dydd, beth bynnag yw eu gallu
Reply Retweet Like
Garry Owen Oct 16
Ar yn galw am fwy o fuddsoddi mewn llwybrau seiclo gan . Dyma rhan o ymateb y Llywodraeth "Eleni mae dros drideg miliwn o bunnoedd wedi ei ddynodi ar gyfer prosiectau trafnidiaeth a mae mwy yn cael ei fuddsoddi y flwyddyn nesa.
Reply Retweet Like
David Williams 10h
Reply Retweet Like
Garry Owen Oct 16
Reply Retweet Like
Garry Owen 22h
Mae Brian wedi bod yn llais cyson ar yn trafod materion amaeth. Diolch iddo fe a phob dymuniad da
Reply Retweet Like
Garry Owen Oct 15
Bydd Neil Rowlands un siarad a fi am ei brofiad ar yn y man Looking forward to talking to Neil on in the next few minutes
Reply Retweet Like
Cymdeithas yr Iaith Oct 16
. yn ogystal â chau'r man gwan yn y gyfraith i atal perchnogion ail gartrefi rhag osgoi talu treth y cyngor, mae angen cyfyngu ar y canran o ail gartrefi mewn pentrefi a Deddf Eiddo i reoli prisiau tai fel eu bod nhw'n wir yn fforddiadwy i bobl leol.
Reply Retweet Like
David Williams Oct 9
Reply Retweet Like
Garry Owen Oct 16
A ddyle perchnogion ail gartrefi dalu mwy o dreth cyngor? "Awdurdodau lleol a phwerau i godi premiymau -hyd at 100% ar y dreth gyngor ar gartrefi gwag am gyfnod hir ac ail gartrefi" . yn dadlau "Bod nhw ddim di deall y broblem yn iawn"
Reply Retweet Like
Megan Davies Oct 10
Sai'n gweithio ar heddiw ond yn gwrando wrth fy nesg. Rhaglen hollol arbennig am . Dion Llwyd-Hopcraft yn rhannu hanes ei fab, Josh. Cyfweliadau onest, emosiynol a phwerus.
Reply Retweet Like

Related searches

@bbcradiocymru
Garry Owen Oct 16
AIl gartrefi. Y system o allu cofrestru ail gartrefi fel busnesau'n cael ei "chamddefnyddio'n ddybryd", medd . "Mater o anhegwch sylfaenol" medde hi ar .
Reply Retweet Like
Garry Owen Oct 15
Ar ddiwrnod bydd - golygydd yn ymuno a ni ar i drafod ei gweledigaeth o ran helpu ac annog dysgwyr ar yr orsaf Os oes gyda chi gwestiwn, neu sylw, rhowch wybod i fi. tarorpost@bbc.co.uk 03703 500 500
Reply Retweet Like
Garry Owen 11h
Reply Retweet Like
mark strong🕷 Oct 16
Heddiw fel ateb i a mae wedi broli am y £30m maent am wario a drafnidiaeth eleni. Mae hyn wedi ei rhannu dros gyfan. Nid yw £1m yn mynd yn bell iawn a seilwaith y dyddie hyn.I wneud newidiadau sydd angen mae rhaid cynyddu hyn sawl tro
Reply Retweet Like
Garry Owen Oct 16
Trafod ail gartrefi ar A oes angen rheolau llymach? 03703 500 500 Ydy chi methu fforddio prynu? Sut i chi yn teimlo am y sefyllfa? Cysylltwch a fi am sgwrs. Diolch tarorpost@bbc.co.uk
Reply Retweet Like
Garry Owen Oct 14
Wythnos ddwetha ar bues i yn trafod rygbi 🏉 gyda yn Dubai. Heddi , cyd ddigwyddiad, bues i yn recordio sgwrs gyda’i dad dros baned ☕️ am ddysgu Cymraeg yn Cofiwch wando fory, 1-2
Reply Retweet Like