Twitter | Search | |
Search Refresh
Buurtkracht 4 Jun 18
Reply Retweet Like
Steven de Waal Mar 21
Hier slaat het weer eens toe: voor zwakke en ongeorganiseerde partijen kunnen we goed bedoelde maar wel collectieve en dwingende maatregelen nemen, KLM en consorten gaan we natuurlijk met publieke middelen niet dwingen maar klakkeloos overeind houden!
Reply Retweet Like
Illya Soffer 8 Nov 15
Replying to @Azuurmond
Survival of the Fitting heet dat...
Reply Retweet Like
Steven de Waal 5 Jan 17
Grootste probleem voor huidig actief burgerschap is Nederlandse topdown publieke cultuur, lang verdedigd met
Reply Retweet Like
Marc van der Gracht ⚖️ Aug 20
Een zorgvrager gaat pas een behandelovereenkomst aan na goed te zijn geïnformeerd door de behandelaar, en geeft vervolgens toestemming. zoekt juist in regiobijeenkomsten ledensteun voor zonder op de vele resterende vragen antwoord te geven.
Reply Retweet Like
Steven de Waal Oct 31
Burgerinitiatief wordt vaak gesmoord in welwillend , zoals we al zagen bij energieproductie door burgers en inzetten van techniek , nu ook soms zichtbaar in zorg, onderwijs, kinderopvang. Mijn lezing voor voorzitters RvT:
Reply Retweet Like
Steven de Waal 4 Jul 18
Burgerschap ideologisch en politiek verbaal geaccepteerd, maar nog lange weg te gaan door lobbies bestaand aanbod, en omweg van decentralisatie als reorganisatie binnen overheid. Mijn upcoming lezing Topsector: :
Reply Retweet Like
Steven de Waal 1 Oct 18
: Heerlijk om mijn typering van uit mijn laatste boek weer eens uit te leggen. Veel Nederlanders waarderen polderen vanzelf, zit in cultuur, maar vergeten dat je dan rest behandelt als kinderen, hoe goed bedoeld ook:
Reply Retweet Like
Steven de Waal 19 Jul 18
Nederlandse politici loopt erg achter door : denken hier nog dat ze een keus hebben in 'meenemen'en 'horen' van burgers en 'beoordelen' of die burgers dat wel goed kunnen. Slag gaat wereldwijd naar urban commons en :
Reply Retweet Like
Steven de Waal Oct 31
Een wijze les voor alle burgerinitiatief: hoe om te gaan met het dodelijke (de Waal 2015), waar de bestuurlijke cultuur zo sterk in is: je wordt ingepakt door de betutteling waar je bijstaat. Mijn lezing bij in Zwolle:
Reply Retweet Like
Steven de Waal Oct 31
als culturele houding die hoort bij de training van bestuurders: Goedbedoeld, maar behandelt burgers of achterban wel als kinderen. De haalt dat nu in. Mijn bemoedigende boodschap bij congres van :
Reply Retweet Like
Steven de Waal 8 Sep 16
Weer lezing vanuit mijn boek . Mijn typering NL elitecultuur zeer toepasselijk: :
Reply Retweet Like
Red Plume 6 Feb 16
Mooi stuk over . Commentaar is nog beter
Reply Retweet Like
Steven de Waal Feb 28
werkt niet meer in een geglobaliseerde digitale media- en informatie wereld:
Reply Retweet Like
Marc van der Gracht ⚖️ Aug 20
Want eerder lukte het nl niet om in gesprek te komen met het actiecomité...
Reply Retweet Like
Steven de Waal 20 Apr 16
Bij omslag naar nieuwe energie zie je fouten : compromis alle partijen, centrale regie, uitruil- en standaard-oplossing
Reply Retweet Like
Steven de Waal 26 Oct 16
: De tijd van topdown uniforme oplossingen, uitonderhandeld in poldergremia, is voorbij: meer coproductie burgers
Reply Retweet Like
Steven de Waal 9 Jan 17
Buiten gekwetstheid veel meer: globaliserende economie, afkalvende verzorgingsstaat, technologische revoluties media (3)
Reply Retweet Like
Steven de Waal 29 Dec 16
Pensioendiscussie goed voorbeeld : Zogenaamd voor goede doel, maar niet van burger maar pensioenfondsen en hun besturen.
Reply Retweet Like
Steven de Waal Mar 23
Exact mijn punt: Nederlandse bestuurders nog erg gewend aan frame dat experts belangrijk zijn en dat instructies van hogerhand en vanuit gezag hebben. Jammer dat ze zo achter lopen: gaat nu om zelfsturend vermogen burgers en dus ook juiste feedback informatie
Reply Retweet Like