Twitter | Search | |
Search Refresh
LV portāls Sep 19
Kā aprēķina vidējo iemaksu algu? Un kā nosaka pabalsta par slima bērna kopšanu apmēru? :
Reply Retweet Like
LV portāls Sep 17
Tiek zaudēts darbs, esot grūtniecības atvaļinājumā. Vai būs tiesības uz vecāku pabalstu? :
Reply Retweet Like
Ieva S Sep 15
“ir viegli apstulbināt cilvēkus ar lieliem (un melīgiem!) skaitļiem, ko cilvēki it kā saņemot pabalstos Lielbritānijā. Bet otrs, šīs lietas ir jāskatās kontekstā. Svarīgi ir saprast – nē, Lielbritānijā nav tik lieli, kā to cenšas pasniegt populistiski politiķi.”
Reply Retweet Like
LV portāls Sep 14
Pabalsti jaunajam tēvam - kādi tie ir un kur pieteikties?
Reply Retweet Like
LV portāls Sep 13
Vai var atjaunot bezdarbnieka statusu un turpināt saņemt bezdarbnieka pabalstu, kas bija piešķirts pirms tam?
Reply Retweet Like
LV portāls Sep 12
Vai valdes loceklim un īpašniekam ir tiesības uz bezdarbnieka pabalstu? Skaidrojam!
Reply Retweet Like
LV portāls Sep 6
Lasītāja jautā: mans darba stāžs ir vairāk nekā 40 gadi. Kāds būs bezdarbnieka pabalsts? :
Reply Retweet Like
LV portāls Sep 6
Aizbildnim, audžuģimenei vai adoptētājam bērna audzināšanas periodā izmaksā valsts pabalstus un atlīdzības. Kur tās pieprasīt?
Reply Retweet Like
LV portāls Aug 25
Reply Retweet Like
Latvijas Vēstnesis Aug 16
Talsu novada dome izdevusi saistošos noteikumus par pabalstiem bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam
Reply Retweet Like
LV portāls Aug 9
Kādus pabalstus var saņemt nodarbināta persona pēc bērna 1,5 gadu vecuma?
Reply Retweet Like
LV portāls Aug 9
Vai students, kas paralēli studijām nav strādājis, var saņemt bezdarbnieka pabalstu? :
Reply Retweet Like
LV portāls Jul 12
Vai, pārtraucot darba attiecības BKA laikā, turpinās izmaksāt bērna kopšanas pabalstu? :
Reply Retweet Like
LV portāls Jul 4
Kurš būs ģimenes valsts pabalsta saņēmējs? Par to jāvienojas vecākiem.
Reply Retweet Like
LV portāls Jun 27
Kā notiek bezdarbnieka pabalsta izmaksa, ja neilgi pēc tā saņemšanas atkal stājas darba attiecībās? :
Reply Retweet Like
LV portāls Jun 15
: pabalstus (maternitātes vai vecāku) neietekmē tas, kur atrodas nodokļa grāmatiņa, bet gan ienākumu un veikto sociālo iemaksu apmērs darbavietā
Reply Retweet Like
LV portāls Jun 1
Kā aprēķinās maternitātes pabalsta apmēru, ja aprēķina periodā kādu laiku nav strādāts? :
Reply Retweet Like
LV portāls May 23
.: Izbraucot uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī, valsts sociālo pabalstu izmaksu pārtrauc
Reply Retweet Like
Labklājības min May 10
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts nav mainīts 12 gadus, tāpēc tiek plānots palielināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un atbalstu trūcīgām personām 💶💶💶 Pilna informācija ➡️
Reply Retweet Like
LV portāls May 6
Lasītāja jautā: vai es varu iegūt bezdarbnieka statusu un saņemt pabalstu, ja esmu mikrouzņēmuma īpašniece? Skaidro pārstāve:
Reply Retweet Like