Twitter | Search | |
Search Refresh
Encell Jun 19
Irene Hedfors masteruppsats "Meningen med äldres akademiska studier - ur ett individuellt perspektiv och ett samhällsperspektiv" berör ett relativt obeforskat men högaktuellt område. Får äldre plats inom akademin?
Reply Retweet Like
Encell 42m
Magnus Schoultz vid vill med sin hitta svar på hur utbildning och lärande för äldre bidrar till välmående. -Det finns ett behov av att belysa lärprocessernas betydelse för hälsa, säger han.
Reply Retweet Like
Cecilia Bjursell 27m
i tänkande, socialt perspektivtagande, balans mellan individ och kollektiv samt förmåga till reflektion är centrala inslag i
Reply Retweet Like
Encell 22h
. och har, med som rådgivare, tagit fram guiden ”Kom igång med ditt vardagslärande”.
Reply Retweet Like
#SDGs Platsutveckling Jun 18
Reply Retweet Like
Cecilia Bjursell 17h
Kolla in den här guiden om du vill inspireras att göra något nytt för att stärka ditt 👇
Reply Retweet Like
Konstantin Irina Jun 23
7 av 10 medarbetare känner att de behöver förbättra sin digitala kompetens. Det kräver en bra digital arbetsplats (inte bara en hög med system & inloggningar) + kompetensutveckling.
Reply Retweet Like
Encell Jun 19
Högskolan Väst har som enda lärosäte i landet regeringens uppdrag att utveckla AIL (arbetsintegrerat lärande) och det är också högskolans profil. Nu tas ytterligare kliv genom att inrätta AIL som forskarutbildningsämne.
Reply Retweet Like
Encell Jun 18
Var fjärde svensk är högutbildad, eller 57 procent i den kommun som har högst andel jämfört med 10 procent i den kommun som har lägst. Ny statistik från
Reply Retweet Like
Cecilia Bjursell Jun 20
Vad innebär demokrati och rättvisa i organisationer?
Reply Retweet Like
Encell Jun 18
Reply Retweet Like
Encell 23h
Kan exkludering vara en förutsättning för ett mer jämlikt lärande? Encellforskarna Helene Ahl och Joel Hedegaard har formulerat en ny teori, som grundar sig i intervjuer och observationer i en studie om äldres lärande.
Reply Retweet Like
Encell Jun 20
Diskussioner om på vår midsommarworkshop. Ett brett, viktigt och oerhört aktuellt fält som inte så lätt låter sig kategoriseras.
Reply Retweet Like
Arbetsförmedlingen Jun 20
Missa inte vår nya guide "Kom igång med ditt vardagslärande" som vi har tagit fram tillsammans med . Full med inspirerande tips om hur du fortsätter att lära nytt livet ut.
Reply Retweet Like
Valideringsdelegationen 20h
Nu är det snart dags! Materialet är packat och vi är redo för i . Kom och delta i våra intressanta seminarier om
Reply Retweet Like
Arbetsförmedlingen Jun 20
– Jag tycker så många som möjligt ska införa en kompetenstimme, precis som för friskvård, säger , digitaliseringschef på Arbetsförmedlingen, i intervju med .
Reply Retweet Like
Bob Karlsson Jun 16
Reply Retweet Like
Cecilia Bjursell Jun 19
Alla bör få möjlighet att vidareutvecklas genom att lära nytt, oavsett ålder
Reply Retweet Like
Encell Jun 18
Sista månadsbrevet innan semestern ägnar vi åt lärande sent i livet. Ny och pågående forskning om äldres lärande, från
Reply Retweet Like
Encell Jun 16
Diskussionen om en yrkeslärares komplexa roll, med en fot i branschen och den andra i skolan, får en vetenskaplig grund i en ny publikation från
Reply Retweet Like