Twitter | Search | |
Search Refresh
ThuiszittersTellen Jul 21
Reply Retweet Like
Lobke Vlaming May 24
Alle mensen die de afgelopen tijd tegen me gezegd hebben dat ‘veel ouders ook teveel verwachten en geen realistische verwachtingen hebben van het onderwijs’: lees dit draadje van deze zeer bijzondere en krachtige moeder die ons aller respect verdient.
Reply Retweet Like
Paul van Meenen Apr 17
Positie ouders in onderwijs is in 100 jr gemarginaliseerd. Van ouderbestuur en gemeentebestuur naar professionele stichtingsbesturen. En als nekslag passend onderwijs. D66 wil ouders invloed geven door begroting en “Geld naar de klas.”
Reply Retweet Like
Alex ten Cate Feb 18
Replying to @alextencate
We hebben geen ‘regisseurs’ nodig die ouders kan dwingen kinderen naar een school te sturen waar zij kapot gaan - we hebben instrumenten nodig om het van kinderen te kunnen afdwingen. Desnoods (deels) buiten de schoolmuren. Ik vertel graag de ervaringsverhalen. 2/2
Reply Retweet Like
Mariska_de_vis Jul 1
Replying to @yoka71
, schaf dan eerst leerplicht af (gedwongen onderwijs!) en schaf daarna óf al het gesubsidieerde onderwijs af óf voer een educatiebudget in voor alle kinderen die geen gebruik kunnen of willen maken van gesubsidieerd onderwijs, dan pas is er sprake van leerRECHT.
Reply Retweet Like
Nely Sieffers Oct 4
Samenwerkingsverbanden zien reserves verder groeien. Dat is mooi want het geld voor ontwikkelingsgericht onderwijs voor is dus beschikbaar. Er zijn doeners nodig om dit te realiseren! | De Algemene Onderwijsbond
Reply Retweet Like
Juliëtte Mutsaers Oct 6
Replying to @Jmstorm78Storm
Onherstelbare schade! Met deze wordt de persoonlijkheid van een kind gevormd en dat draagt het kind zijn/haar hele leven mee. Dit wordt onvoldoende gerealiseerd door partijen uit het en .
Reply Retweet Like
Katinka Slump Nov 14
RT Het is volstrekt onacceptabel de zich de verjaardag van het Kinderrechtenverdrag toeëigent door op 20/11 ‘de dag van het recht op onderwijs/ontwikkeling’ in te voeren terwijl leerplicht/dwang/drang de boventoon voeren en van een nog lang geen sprake is.
Reply Retweet Like
Suzanne van Haaften Nov 2
Zo intens verdrietig dit. Zo gaat men binnen het onderwijs met kwetsbare kinderen om. En dit verhaal is niet eens een uitzondering.. 😞 Ondertussen blijft ⁦⁩ roepen dat thuiszitten aan kind of ouders ligt. Omg. Hóe dan?! !
Reply Retweet Like
Joyce Storm Oct 28
Als het om passend onderwijs voor het kind gaat, dan betreft dit de onderwijs- & ondersteuningsbehoeften van het kind en niet t inzetten van alle mogelijke middelen om t kind ten gronde te richten...
Reply Retweet Like
Joke de Witt Oct 7
Vooral dat...nog snappen ze het niet..zo frustrerend. Mijn zoon gaat wel een paar uur naar school. En wat vinden school en lpa belangrijk? Dat er opbouw is van schoolgang. Maar passend aanbod ontbreekt nog altijd. Dus is schoolgang slechts in beperkte mate haalbaar
Reply Retweet Like
Janine Scherpenberg Jun 2
Ouders en profs stelden n manifest op om het recht op onderwijs te realiseren en roepen partijen op, om uit te gaan van t recht op + aantoonbaar te (gaan) handelen volgens de uitgangspunten
Reply Retweet Like
Astrid Ottenheym Mar 21
Het ligt nooit aan het kind! Willen we dat doen voor kinderen en hun toekomst dan moeten we als onderwijs, gemeenten en jeugdhulp een open houding hebben naar elkaar! En naar kind en ouders.
Reply Retweet Like
Nely Sieffers Nov 24
Oprichtster schooltje voor kinderen met : ‘We zijn alleen maar gedwarsboomd’ | Rotterdam |
Reply Retweet Like
Nely Sieffers Jul 1
Zolang we bij alleen blijven denken aan kind- en gezinsproblematiek blijven we voor kinderen die verzuim hebben door NIET passende onderwijsplekken en verkeerde aanpak in scholen de plank mis slaan! De speelt hier ook niet op in
Reply Retweet Like
Juliëtte Mutsaers 8h
Replying to @Jmstorm78Storm
Het moet niet gekker worden‼ Is pedagogische dwaling van melder‼ Onbegrijpelijk dat zo'n melding onderzoekt‼ Waar is het boeren verstand van gebleven❓❓ ‼❓
Reply Retweet Like
Astrid Ottenheym Feb 1
Leerrecht is belangrijk. De wet op de zou vervangen mogen worden in wet op # onderwijs
Reply Retweet Like
Bart Verbeek Nov 16
Maak er een dubbele espresso van: even pittig, maar het houdt je wakker! Los van de symboliek van een "dag van.." is het altijd goed om bij de kern van de zaak te blijven: hoe kun je bijdragen aan het verwezenlijken van het recht op onderwijs voor kinderen.
Reply Retweet Like
Katinka Slump Sep 29
Daarom verzoek ik alle onderwijswoordvoerders om niet langer te doen aan focus verlegging in onderwijs maar nu halverwege Rutte III echt werk te maken van het zoals ons dat in het regeerakkoord is beloofd!
Reply Retweet Like
Karin van Ooijen Nov 20
Na 30 jaar is oa het nog niet verankerd in de : 'Staten die partij zijn nemen alle passende wettelijke, bestuurlijke en andere maatregelen om de in dit verdrag erkende rechten te verwezenlijken' art 4 IVRK
Reply Retweet Like