Twitter | Search | |
Search Refresh
Johanna Laisaari 7h
Replying to @oikeusasiamies
3/X Lapsella on oikeus saada tietoa omista oikeuksistaan. on muutamia vuosia sitten avannut omat sivut lapsille. Tämä on äärimmäisen tärkeää.
Reply Retweet Like
Leena Suurpää 4h
Replying to @CustodioIra
Juuri näin! Kestävä perhepolitiikka huomioi johdonmukaisesti lapset ja nuoret kaikissa ikä-, kehitys- ja elämänvaiheissa. Itsenäistyvien nuorten ohella myös heidän perheensä tarvitsevat moninaista tukea tärkeässä siirtymävaiheessa.
Reply Retweet Like
Petri Virtanen Aug 1
Tässä relevantteja terveisiä julkisen politiikan ja strategian rakentajille. Näitä voisi ottaa huomioon esim. kansallisen työstämisessä nyt syksystä alkaen.
Reply Retweet Like
Johanna Laisaari 7h
Replying to @JohannaLaisaari
6/X Sijoitettujen lasten oikeuksien on toteutuduttava sijoituspaikat arjessa näitä tehtyjä tarkastuksia paremmin.
Reply Retweet Like
Pelastakaa Lapset Jul 28
Replying to @pelastakaalapse
:n 'n tulee ✔ torjua lapsiköyhyyttä -> joka neljäs EU-maassa asuva lapsi on köyhä ✔ varmistaa ✔ olla linjassa monivuotisen rahoituskehyksen kanssa ✔ saada riittävä budjetti toimeenpanoon ✔ ottaa huomioon
Reply Retweet Like
Pelastakaa Lapset Jul 28
Replying to @pelastakaalapse
:n 'n tulee taata lapsiystävällinen oikeudenkäyttö ✔ varmistamalla lasten pääsy heille kuuluvan laadukkaan lapsiystävällisen oikeudenkäytön piiriin ✔ kehittämällä vaihtoehtoja lasten säilöönotolle
Reply Retweet Like
Pelastakaa Lapset Jul 28
Replying to @pelastakaalapse
:n 'n tulee taata tehokas kadonneiden lasten etsiminen ✔ investoimalla 116000 hotlines ✔ tehostamalla tiedon hankintaa ✔ kehittämällä yhteistyöverkostoja ja niiden työskentelyä
Reply Retweet Like
Pelastakaa Lapset Jul 28
Replying to @pelastakaalapse
:n 'n tulee ✔ tunnustaa vammaiset lapset ✔ olla linjassa 2020-2030 ✔ turvata vammaisten lasten perheiden vapaudet ja oikeudet -> laitoksiin sijoittaminen ei saa olla perhe-elämää syrjäyttävä vaihtoehto
Reply Retweet Like
Pelastakaa Lapset Jul 28
Replying to @pelastakaalapse
:n 'n tulee ✔ tunnustaa, että ilmastokriisi on ihmisoikeuksia ja lasten oikeuksia syvältä uhkaava kriisi ✔ varmistaa, että pitää keskiössä lapset ✔ turvata lapsenoikeusperustainen lasten osallistuminen ja ympäristökasvatus kriisin ratkaisemiseksi
Reply Retweet Like
Pelastakaa Lapset Jul 28
Replying to @pelastakaalapse
:n 'n tulee taata oikeusperustainen ja kaikille lapsille merkityksellinen tapa osallistua varmistamalla, että lapsia kuullaan ✔ strategian valmistelussa, toimeenpanossa, seurannassa ja arvioinnissa ✔ lasten linjataan EU:n politiikkaohjelmiin
Reply Retweet Like
Pelastakaa Lapset Jul 28
Replying to @pelastakaalapse
:n 'n tulee ✔ taata kaikkien lasten perus- ja ✔ saada riittävää 'ta ✔ perustua kattavalle lasten suojelulle ja sitä tukeville rakenteille ja järjestelmille
Reply Retweet Like
Pelastakaa Lapset Jul 28
Replying to @pelastakaalapse
:n 'n tulee lisäksi ✔ olla sisällytetty kaikkien EU:n politiikka- ja toimenpideohjelmien toteuttamiseen ✔ rakentua edellisten lapsistrategioiden ja politiikkaohjelmien varaan ✔ saada riittävä budjetti toimeenpanoon ✔ ottaa huomioon
Reply Retweet Like
Satu-Leena Juvonen Jul 28
Sama kumma toimintatapa käytössä myös Suomessa. Mitä jos sen rahan sijottaisi lasten tosiasiallisen perheen tukemiseen samassa summassa? sekä muut kirjeet!
Reply Retweet Like
Pelastakaa Lapset Jul 28
Replying to @pelastakaalapse
:n 'n tulee ✔ tunnustaa paossa olevat ja turvaa hakevat lapset haavoittuvina ihmisinä ✔ varmistaa kestäviä ratkaisuja näiden lasten suojelemiseksi ✔ estää lasten säilöönotto ✔ taata turvaa hakeville lapsille perhehoitoa ✔ edistää perheenyhdistämistä
Reply Retweet Like
Pelastakaa Lapset Jul 28
Replying to @JuttaUrpilainen
:n 'n tulee suojella 400 miljoonaa lasta, jotka kärsivät konflikteissa ✔ päivittämällä the Guidelines on Children & Armed Conflict ✔ suuntaamalla rahoitusta koulutukseen: 10% ECHO Education in Emergencies ✔lasten suojelua kehittämällä
Reply Retweet Like
Pelastakaa Lapset Jul 28
Replying to @JuttaUrpilainen
:n 'n tulee suunnata toimia ✔ lapsityövoiman käytön, lapsikaupan, lasten aikaisten ja pakotettujen avioliittojen, lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan, sukupuolittuneen väkivallan ja naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi
Reply Retweet Like
Pelastakaa Lapset Jul 28
Replying to @pelastakaalapse
:n 'n tulee suojella lapsia niin, että ✔ etsitään keinoja laitoshoidon välttämiseksi ja korvaamiseksi kehitettäen laadukasta sijaishoitoa ✔ jäsenvaltioilta vaaditaan parempia kansallisia strategioita lasten laitoshoidon vähentämiseksi
Reply Retweet Like
Pelastakaa Lapset Jul 28
Replying to @pelastakaalapse
:n on linjattava YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja tavoitteiden kanssa. Sen on ✔ huomioitava kaikki lapset ✔ tunnustettava lapset oman elämänsä edistäjinä ✔ ohjattava kaikkia EU-instituutioita ✔ oltava kauskantoinen ja monitoroitavissa
Reply Retweet Like
Pelastakaa Lapset Jul 28
Replying to @pelastakaalapse
:n 'n tulee huolehtia, että lapsilla on yhtäläiset oikeudet niin fyysisissä kuin digitaalisissa ympäristöissä ✔ varmistamalla, että lapsen oikeudet on linjattu digitaalisia ympäristöjä koskeviin politiikkaohjelmiin ✔ lapsia koskeva tieto on suojattu hyvin
Reply Retweet Like
Pelastakaa Lapset Jul 28
Replying to @JuttaUrpilainen
:n 'n tulee suojella kaikkia lapsia ✔ globaalisti ✔ alueellisesti ✔ temaattisten prioriteettien sisällä ✔ monenkeskisen ja kansainvälisen yhteistyön kautta -> 20% of ODA 25% of NDICI
Reply Retweet Like