Twitter | Search | |
Search Refresh
alun rees 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 21h
Camp fire, marshmallows and ISS spotting. 🛰 🔥 🍡
Reply Retweet Like
Ceri Anwen James May 21
Diolch i bawb ddaeth heno i’r gyda - gobeithio naethoch chi 👍 Thanks to and for inviting me to lead tonight’s webinar on interactive quizzing - can’t believe that 140 attended!
Reply Retweet Like
Ysgol Bro Edern May 28
Mae Mrs Booth wrthi’n brysur yn arbrofi ar gyfer tasg ffocws bl 7 dd Mercher nesa - cofiwch bod angen bresychen goch 👍 Mrs Booth is busy experimenting for year 7’s focus task next Weds - remember you will need a red cabbage!
Reply Retweet Like
Siarter Iaith Ysgol Treganna May 26
1af 🥰🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⭐️❤️👍🏻👏🏻🤩LLONGYFARCHIADAU MAWR- a diolch i bob un seren wnaeth gyfrannu at y côr a’r athrawon am eu gwaith🤩 parti mawr cyn bo hir!!!!🥇🏆🎉
Reply Retweet Like
Clwb Rygbi Castellnewydd Emlyn RFC 10m
📢 60min warning Rownds heno: 1. Ffilm a theledu 2. The World 3. 4. Lluniau / Pictures 5. Bwyd + Drink 6. Cerdd / Music 7. Gwyb Gyff / Gen Knowl + Spot prizes
Reply Retweet Like
Dy Ddyfodol Di May 28
Pam fod plant a phobl ifanc Cymru yn joio dod i'n stondin ni yn 'steddfod? Gwrandewch ar y fideo yma!
Reply Retweet Like
Blwyddyn5Treganna 23h
da iawn ti I 👏🏻⭐️wedi trio hwn yn tŷ ni ond dim lwc - LLONGYFARCHIADAU mawr 👍🏻gobeithio fod pawb yn mwynhau ac yn parhau i ddathlu holl lwyddiannau yr wythnos yma
Reply Retweet Like
Siarter Iaith Ysgol Treganna May 25
LLONGYFARCHIADAU-grŵp genod newydd gorau cymru 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿FFLAMAU 🔥gwyliwch eich hunain 👍🏻😍👏🏻⭐️ 💪🏼
Reply Retweet Like
Dy Ddyfodol Di May 27
Mwy o blant a phobl ifanc Cymru yn dweud pam 'i bod nhw'n joio dod i stondin y yn steddfod yr Urdd bob blwyddyn! Edrych mlaen i groesawu pawb nol flwyddyn nesa!
Reply Retweet Like
Maths Bro Edern May 22
Our pleasure.
Reply Retweet Like
Menter Iaith CNPT May 28
Chwilair 'yr ardd' 👀🏡🌼 Beth am amseru eich gilydd i weld pwy sy' gallu ei gwblhau yn gyflymach? Why not time each other to see who can complete it the quickest? EWCH AMDANI! 😀
Reply Retweet Like
Siarter Iaith Ysgol Treganna May 26
LLONGYFARCHIADAU i’r teulu evans ⭐️cymaint o hwyl wrth weld mwy o blant ar y sgrîn heddiw-sgets deuluol ARBENNIG DA IAWN CHI👏🏻🤩
Reply Retweet Like
Ceri Anwen James May 25
Gwledd wrth wrando ar Mererid Hopwood a , dau gyn-ddisgybl o yn fyw o ⭐️ An amazing lecture by Mererid entitled ‘What’s Wales in Welsh?’ live online from Hay
Reply Retweet Like
Menter Iaith CNPT May 27
Ymunwch â ni bore 'fory am 10am am sgwrs a chwis Cymraeg! 🙂 Join us tomorrow morning at 10am for a Welsh language chat and quiz! 🙂 👇👇👇
Reply Retweet Like
Sian Evans 5h
Dyma’r danteithion heddiw diolch i . Rhaid cael rhwbeth i gynal dyn yn ystod yr ymarfer corff dyddiol.
Reply Retweet Like
carlos_henrique May 27
Reply Retweet Like
Menter Iaith CNPT May 25
Dyma restr chwarae berffaith i chi gwrando ar yn eich gardd, yn yr haul (gobeithio)! Mwynhewch! 🎸🎵☀️ Here's a perfect playlist for you to listen to in the garden, in the sun (hopefully)! Enjoy! 🎸🎵☀️
Reply Retweet Like
Siarter Iaith Ysgol Treganna May 25
bore da ☀️ amserlen gyffrous eisteddfodT heddiw..... ⭐️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 cofiwch wylio prynhawn yma i weld os ydych chi’n nabod y cystadleuwyr - pob lwc i bawb 👍🏻 🤍❤️💚
Reply Retweet Like
Menter Iaith CNPT May 24
🏡🐦🐛🦋🐝🕷️🕸️ Ein thema wythnos nesaf fydd 'YR ARDD' Mae gennym lawer o weithgareddau cyffrous i chi ar ein tudalennau ni! Our theme next week will be 'YR ARDD' (the garden) We have loads of exciting activities for you on our pages! 🌈
Reply Retweet Like
Y Gegin Maldod May 23
Reply Retweet Like