Twitter | Search | |
Search Refresh
CardiffValeCU Feb 7
Payroll partners are those employers who work with Cardiff Vale Credit Union to offer a range of financial services to the workforce as a perk of employment.
Reply Retweet Like
Credit Unions Wales Feb 14
All Credit Union members have a say in how the organisation is run
Reply Retweet Like
Dragonsavers Jan 28
Want to save as you earn? Find out if your employer is signed up to our Payroll Savings Scheme.
Reply Retweet Like
Credit Unions Wales Feb 6
Does your employer offer a workplace scheme? This allows you to borrow money at an affordable rate from a Credit Union through your employer’s benefits package.
Reply Retweet Like
Dragonsavers Jan 29
When you join Dragonsavers Credit Union you become a member of a worldwide group of financial cooperatives dedicated to improving the financial wellbeing of millions of people.
Reply Retweet Like
Credit Unions Wales Feb 5
don’t believe that credit is bad, as we all need a bit extra now an again, but we do believe it should be manageable. Contact your nearest Credit Union for ethical savings & loans.
Reply Retweet Like
Credit Unions Wales Feb 11
Setting up a scheme with a credit union couldn’t be easier. By joining 140 in Wales you will be helping your staff improve their financial well-being.
Reply Retweet Like
Credit Unions Wales Feb 7
Are you thinking of taking out a personal loan? Why not visit a Credit Union? Not only do they offer very competitive rates but come with some excellent perks for borrowers -
Reply Retweet Like
Credit Unions Wales Feb 12
Are you an employer? Then why not join forces with a Credit Union and offer staff a range of financial services as a perk of their employment?
Reply Retweet Like
Credit Unions Wales 5h
Nid oes unrhyw gyfranddeiliaid neu fuddsoddwyr allanol gydag undebau credyd, felly mae unrhyw elw dros ben yn cael ei ddychwelyd i’r aelodau trwy ddifidend blynyddol.
Reply Retweet Like
Credit Unions Wales Feb 10
Gallwn gynnig cynhyrchion ariannol, cyfraddau llog ar fenthyciadau a difidendau cynilion cystadleuol dros ben.
Reply Retweet Like
WGDep_Housing Dec 30
Os ydych chi’n gyflogwr, beth am wneud adduned blwyddyn newydd i ddod yn bartner i undeb credyd er mwyn cynnig cynllun cynilo yn y gweithle i’ch staff? Mae’n ffordd wych o gefnogi llesiant ariannol eich staff
Reply Retweet Like
WGDep_Housing Dec 19
Mae undebau credyd yn opsiwn moesegol sy’n wahanol i gael credyd sy’n costio llawer. Gall undebau credyd helpu unrhyw un sy’n cael trafferth cadw dau ben llinyn ynghyd, drwy gynilon a benthyciadau fforddiadwy.
Reply Retweet Like
WGDep_Housing Dec 15
Mae gan undebau credyd nifer o fannau casglu/allgymorth mewn cymunedau, sy’n eu helpu nhw i gyrraedd rhagor o bobl. Edrychwch ar y map hwn i ddod o hyd i’ch undeb credyd agosaf!
Reply Retweet Like