Twitter | Search | |
Search Refresh
Cyngor RhCT Nov 4
Cafodd y fideo yma o'r drôn ei recordio'n ddiweddar, ac mae'n dangos cynnydd ardderchog datblygiad Llys Cadwyn yng nghanol tref – a sut mae'r safle'n edrych o'r awyr!
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT Nov 1
Cewch ragor o wybodaeth am Ffordd Gyswllt ar ein tudalen benodol ar wefan y Cyngor:
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT Nov 4
Cafodd y cynllun yma i roi wyneb newydd ar y ffordd ei gwblhau yn Sycamore Road dros y penwythnos. Mae'r cynllun yn rhan o'r pecyn ariannu tair blynedd, gwerth £23.5miliwn, ar gyfer gwaith cynnal a chadw priffyrdd, a ddechreuodd ar 1 Ebrill
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT Nov 7
Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi ei weledigaeth ar gyfer Parc Gwledig Cwm Dâr. Y bwriad yw ehangu'r arlwy mae'r lleoliad poblogaidd yn ei gynnig, gan ddefnyddio cyllid gwerth £900,000 oddi wrth Dasglu'r Cymoedd, a chyllid ychwanegol o £500,000 o
Reply Retweet Like