Twitter | Search | |
Search Refresh
ᴄʜᴡᴇᴄʜᴇᴅ ᴛʀʏғᴀɴ Jun 7
Diolch i am y croeso a'r gweithdy Thank-you for the welcome and workshops
Reply Retweet Like
Marc Evans 12 May 11
Significant report on impacts of inequality in Wales, with intelligent commentary:
Reply Retweet Like
BethHywel 23 Oct 18
Reply Retweet Like
Age Cymru 15 Jul 16
Mae 84,000 o bobl hŷn Cymru yn a mae 55,000 ohonynt mewn eithafol
Reply Retweet Like
Russell Todd 13 Jun 17
Heading to this tonight / Bant â fi i hwn heno
Reply Retweet Like
Tumisang Tseladimitloa Ndlovu 1 Apr 17
had blessed with maternal peeps.
Reply Retweet Like
Adran Hanes YGS 5 Oct 16
🤓 1936- fe ddechreuodd Orymdaith Jarrow, lle gwelwyd 200 o ddynion yn gorymdeithio o Jarrow i Lundain.
Reply Retweet Like
Ystadegau Cymru 29 Mar 19
Replying to @YstadegauCymru
Pobl mewn cartrefi un rhiant oedd yn fwyaf tebygol o fyw mewn incwm cymharol.
Reply Retweet Like
Dyfed Wyn Roberts 26 Apr 12
RT : The only banks thriving in UK are FOOD BANKS!
Reply Retweet Like
Russell Todd 19 Feb 13
Off to 's 'What Future for a Devolved Approach to Opposing Poverty?' lecture later
Reply Retweet Like
NuHi Training 19 Apr 19
Replying to @nuhitraining
4. that over 40% of children in live in ? Oeddech chi'n gwybod bod dros 40% o blant yng Nghaerdydd byw mewn ? Our project is going to directly empower and better the lives of families. Get in touch w/ us to find out more information ✉️☎️📩
Reply Retweet Like
Seicoleg Bangor Dec 6
Effeithiau seicolegol "The Psychological Impacts of Poverty" trwy
Reply Retweet Like
Senedd CLlLCh 6 Nov 18
Heddiw cyfarfu Aelodau’r Pwyllgor ag @Alston_UNSR, Rapporteur Arbennig y Cenhedloedd Unedig ynghylch eithafol a
Reply Retweet Like
Lila Haines 18 Feb 16
Mae'n bosibl torri'r cysyllt rhwng & yng Nghymru
Reply Retweet Like
WCVA | CGGC 3 Nov 17
Atebwch ein harolwg i gyfrannu at ein hymateb i ymgynghoriad ynghylch yng Nghymru.
Reply Retweet Like
Ystadegau Cymru 29 Jun 17
33% o’r 190,000 o blant yng Nghymru mewn incwm cymharol yn byw mewn cartrefi lle mae pob oedolyn yn gweithio
Reply Retweet Like
RNIB Cymru 14 Jan 15
Gwrandewch ar yn siarad am daclo , a gwasanaethau RNIB Cymru sy'n helpu bobl
Reply Retweet Like
Ystadegau Cymru 27 Jun 18
Am ddeall beth mae cymharol yn golygu? Gweler ein hesboniad cyn archwilio'r data ar gyfer Cymru.
Reply Retweet Like
savechildrenwales 28 Jun 16
DATGANIAD Bron i 1/3 o blant Cymru yn DAL i fyw mewn tlodi
Reply Retweet Like
Ymchwil y Senedd 13 May 14
Adroddiad newydd gan – Bywyd ar incwm isel: Realiti pobl hyn yng Nghymru ar gael fan hyn:
Reply Retweet Like