Twitter | Search | |
Search Refresh
Diyanet TV Feb 15
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla... Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir. Gerçek bir dost olarak Allah yeter, bir yardımcı olarak da Allah kâfidir. Nisâ Sûresi, 45
Reply Retweet Like
Diyanet TV Feb 16
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla... Allah’tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok yargılayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Nisâ Sûresi, 106
Reply Retweet Like
isrâ - Gece Yürüyüşü 20h
O (Allah) ki eksiklikten uzaktır yürüttü kulunu (Muhammed'i) gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram’dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa’ya.. İsra Suresi 1 - Mahmud Ebussuud 17 / 2 / 2006
Reply Retweet Like
Diyanet TV 18h
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla... Muhakkak ki iyilik edenlere Allah’ın rahmeti çok yakındır. A'râf Sûresi, 56
Reply Retweet Like
Diyanet TV 19h
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla... Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim; beni bağışla! Kasas Sûresi, 16
Reply Retweet Like
Diyanet TV 22h
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla... "Ey rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver; bizi cehennem azabından koru" Bakara Sûresi, 201
Reply Retweet Like
Reşhamisal Feb 16
Evet Kur'an-ı Hakîm, şu Kur'an-ı Azîm-i Kâinatın en âlî bir müfessiridir ve en belig bir tercümanıdır.
Reply Retweet Like
Muhammed Emre Çakıcı Feb 16
“Sen, Rabbin’in yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et...” (Kuran-ı Kerim, Nahl Suresi, 16/125)
Reply Retweet Like
Ayeti Kerime 56m
Replying to @AyetiKerime3
Hani sizden iki takım (paniğe kapılarak) çözülmeye yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısı idi. Mü'minler, yalnız Allah'a tevekkül etsinler.
Reply Retweet Like
Ayeti Kerime 58m
Replying to @AyetiKerime3
Hani sen mü'minleri (Uhud'da) savaş mevzilerine yerleştirmek için, sabah erken ailenden (evinden) ayrılmıştın. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Reply Retweet Like
Ayeti Kerime 59m
Replying to @AyetiKerime3
Size bir iyilik dokunursa, bu onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse, ona sevinirler. Eğer siz sabırlı olur, Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız onların hileleri size hiçbir zarar vermez. Çünkü Allah onların işlediklerini kuşatmıştır.
Reply Retweet Like
Ayeti Kerime 1h
Replying to @AyetiKerime3
Ama kendi başlarına kaldıklarında, size karşı kinlerinden dolayı parmaklarını ısırırlar. De ki: "Öfkenizden ölün!" Şüphesiz Allah, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) bilir.
Reply Retweet Like
Ayeti Kerime 1h
Replying to @AyetiKerime3
Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz size âyetleri açıkladık.
Reply Retweet Like
Kuran Mektebi 4h
Reply Retweet Like
Sefer İnce 17h
Reply Retweet Like
Muhammet Baykara Feb 16
Reply Retweet Like
Filiz Arık Feb 15
Reply Retweet Like
Büşra Tezcan Feb 15
Reply Retweet Like
Muhammed Cihad Feb 13
“Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet et!” (Kuran-ı Kerim, el-Hicr, 99)
Reply Retweet Like
Taybe ilim Derneği Feb 12
Reply Retweet Like