Twitter | Search | |
Search Refresh
Aravind Y R 19 Jul 18
Replying to @VishweshwarBhat
Big salute to he must have waited for 20 years to write this article.
Reply Retweet Like
Vishweshwar Bhat 19 Jul 18
ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡ, ಅವನನ್ನು ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದ್ದರು ಶೀರೂರು ಶ್ರೀಗಳು.! - ಬಿ. ಗಣಪತಿ
Reply Retweet Like
Vishwavani 1 Sep 18
Reply Retweet Like
Vishwavani 8 Sep 18
Reply Retweet Like
Vishwavani 19 Sep 18
ಮಠ-ಮಾನ್ಯಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಬಾರದು, ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು : ಶ್ರೀ ಯದುಗಿರಿ ಯತಿರಾಜ್ ನಾರಾಯಣ ರಾಮಾನುಜ ಜೀಯರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. - ಬಿ. ಗಣಪತಿ
Reply Retweet Like