Twitter | Search | |
Search Refresh
alun rees 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Jun 20
Today’s commute .. kids loved it 🛴 Will definitely be a regular feature from now on 😊 ...
Reply Retweet Like
Elan Valley Jun 20
Reply Retweet Like
Caerwyn Jun 20
Reply Retweet Like
John Bynorth May 31
Would love to see Wales get behind in a big way in 2019!! .🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Reply Retweet Like
North Wales TV Jun 20
It's today! ⛅️ Find out how you can make a difference here 👉
Reply Retweet Like
Clean Air Day Jun 20
Clean Air Day’s Martyn Lowder in Caerphilly celebrating with Wales Environment Minister Lesley Griffiths ⛅️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Reply Retweet Like
Public Health Wales Jun 21
Replying to @PublicHealthW
The answer: wood burners produce particulate air pollution
Reply Retweet Like
Business Wales Jun 10
20 June 2019 is the day your business can get involved with Clean Air Day which is run by the charity Global Action Plan (GAP). Host an event, make a pledge to support clean air or support via social media and
Reply Retweet Like
Clean Air Day Jun 17
💡 Answer: many organs are affected by as it can move from your lungs into your bloodstream around your body. Find out what you can do
Reply Retweet Like
Clean Air Day Jun 18
🏥 Air pollution has been linked to many health conditions including asthma, blood pressure, diabetes and dementia. Find out what you can do about as part of in Wales
Reply Retweet Like
Martyn Lowder Jun 13
Reply Retweet Like
Martyn Lowder Jun 12
cycled 18,000 miles in just 79 days! Phoawww. Did you know that cyclists are exposed to nine times less air pollution than drivers? What better reason to get on your bike on join
Reply Retweet Like
Adam Price Jun 20
Heddi yw diwrnod aer glân. Mae llygredd aer yn achosi 2,000 o farwolaethau y flwyddyn ac yn argyfwng iechyd difrifol yng Nghymru. Hen bryd i Lafur weithredu a chyflwyno Deddf Aer Glân er mwyn gwarchod iechyd ein dinasyddion a chael gwared a'r llygredd hyn. .
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Gâr | CCC Jun 20
Mae'n heddiw. Mae staff yn ein tîm Diogelu'r Amgylchedd wedi cefnogi'r ymgyrch drwy feicio, cerdded, rhannu ceir a sgwtera i'r gwaith. Mae rhai wedi gweithio yn nes i'w cartref er mwyn lleihau effaith eu siwrnai. Rydym yn addo i wneud hyn yn gyson!
Reply Retweet Like
Iechyd Cyhoeddus Cymru Jun 20
Gall defnyddio'r car llai a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu gerdded neu feicio fwy...
Reply Retweet Like
Lesley Griffiths Jun 20
Heddiw yw . Mae'n wych gweld cymaint o bobl ifanc yma yng Nghaerffili yn dysgu am bethau maen nhw'n gallu eu gwneud i wella ansawdd aer, a lleihau faint o lygredd aer sydd yn yr aer maen nhw'n ei anadlu.
Reply Retweet Like
Iechyd Cyhoeddus Cymru Jun 20
Beth yw'r eitem “rhaid ei gael” yn y cartref sy'nyn creu llawer o lygredd aer?
Reply Retweet Like
@wgmin_enviro 20 Jun 18
Cyn , roedd yn bleser ymweld ag Ysgol Gynradd Pen-y-Bryn, un o’r 130 o Eco-Ysgolion ledled Cymru sy’n mesur lefelau NO2 drwy diwbiau taenu arbenigol, fel rhan o’r prosiect llygredd aer Dreigiau Ifanc a gyllidir gan Lywodraeth Cymru.
Reply Retweet Like
Lesley Griffiths Jun 19
Yfory yw . Pam nad ydych chi'n gadael y 🚗 gartref heddiw a 🚲, 🚶‍♀️ neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i fynd i'r gwaith/ysgol, a thrwy wneud hynny, chwarae eich rhan yn y gwaith o fynd i'r afael â lygredd aer?
Reply Retweet Like
SRS Wales Cymru Jun 20
Mae allyriadau a gynhyrchir o beiriannau a phetrol yn cyfrannu'n sylweddol at lygredd aer yn y DU. Yn wir, mae traffig ffyrdd yn gyfrifol am tua 80% o NO2 a fesurir ar ochr y ffordd.
Reply Retweet Like