Twitter | Search | |
Search Refresh
LV portāls 5h
Vai mazumtirdzniecības uzņēmums drīkst nodarbināt ārvalstu studentus?
Reply Retweet Like
Darba inspekcija Sep 18
Viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem mūsu konsultatīvajā centrā. Esam sagatavojuši skaidrojumu:
Reply Retweet Like
LV portāls Sep 17
Vai darba devējs ir tiesīgs virsstundas apmaksāt no parastās dienas stundas likmes? Skaidro
Reply Retweet Like
LV portāls Sep 18
Cik plašas ir iespējas strādāt par skolotāju, ja iepriekš ir iegūts akadēmiskais bakalaurs noteiktā zinātnes nozarē? Skaidro
Reply Retweet Like
LV portāls Sep 17
Cik lielu piemaksu par 2. kvalitātes pakāpi saņems pirmsskolas skolotājs, kurš strādā ar 5 gadus veciem bērniem? Skaidro
Reply Retweet Like
LV portāls Sep 17
Vai tēvs drīkst ņemt darbnespējas lapu, ja bērna māte atrodas BKA, taču šobrīd viņa ir saslimusi un nespēj kopt bērnu?
Reply Retweet Like
LV portāls Sep 17
Lasītāja: Vai uzņēmumam, pārtraucot darbību un tajā pašā brīdī atlaižot visus darbiniekus, ir darbiniekam jāsamaksā uzkrātā atvaļinājuma nauda?
Reply Retweet Like
LV portāls Sep 15
Vai darba vadītājs var pārtraukt darba attiecības, kamēr darbiniekam ir atvērta slimības lapa? :
Reply Retweet Like
LV portāls Sep 13
Vai darba devējs var uzteikt darba līgumu, ja divus mēnešus iepriekš iesniedz iesniegumu par došanos bērna kopšanas atvaļinājumā?
Reply Retweet Like
LV portāls Sep 12
Vai pēc 39 nostrādātiem gadiem, izbeidzot darba attiecības veselības dēļ, pienākas pabalsts?
Reply Retweet Like
LV portāls Sep 12
Vai dīkstāves gadījumā darbiniekiem ir jāraksta iesniegums par brīvdienu piešķiršanu?
Reply Retweet Like
LV portāls Sep 12
Reply Retweet Like
LV portāls Sep 11
Kā būtu pareizi jānoformē atlūgums, lai man pienāktos bezdarbnieka pabalsts?
Reply Retweet Like
LV portāls Sep 9
Lasītāja: Vai man pienākas papildatvaļinājums par 2018. gadu, ja es 2018. gada oktobrī atgriezos darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma?
Reply Retweet Like
LV portāls Sep 8
Vai darba devējs ir tiesīgs noformēt rīkojumus, kuri attiecas uz darbinieka brīvdienām?
Reply Retweet Like
LV portāls Sep 7
Vai darba devējs ir tiesīgs likt skolotājai pēc slimošanas strādāt lielāku slodzi, jo nav novadītas mācību stundas? :
Reply Retweet Like
Darba inspekcija Jun 13
Viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem mūsu konsultatīvajā centrā: Mans bērns pusaudzis šovasar strādās. Vai viņam ir nepieciešams veikt obligāto veselības pārbaudi? Esam sagatavojuši skaidrojumu:
Reply Retweet Like
COBALT Latvia Jun 4
🗣️ Šodien sadarbībā ar LPVA & biroju partneris & advokāte K.Patmalniece uzstājās par mobingu & bosingu darba vietās, skaidrojot tiesisko regulējumu, situācijas darbā, tiesu praksi.
Reply Retweet Like
Latvijas Vēstnesis May 2
Jaunums - koplīgums! Šodien publicēta Būvniecības nozares ģenerālvienošanās. Tā saistoša gan darbadevējiem, gan darbiniekiem: Foto: LETA
Reply Retweet Like
Latvijas Vēstnesis Apr 16
Izlsudināti Darba likumā! Ko tie paredz? Skat. grozījumu oficiālo publikāciju "Latvijas Vēstnesī" -->
Reply Retweet Like