Twitter | Search | |
Search Refresh
EvilPenguin Jul 6
Reply Retweet Like
EvilPenguin Jul 5
Reply Retweet Like
EvilPenguin Jul 14
I added section headers to ! I will added section index scrolling next.
Reply Retweet Like
Adrineh 6 Dec 15
: Unknown Person Filmed Distributing Money Among Citizens on Referendum Day v
Reply Retweet Like
Ani Wandaryan 9 Dec 15
Interview w/ on violations - : The Technology of Stealing & the Data That Can Reveal It
Reply Retweet Like
Ulrike Ziemer 6 Dec 15
Armenia Says Voters Approved Sweeping Constitutional Reform via
Reply Retweet Like
Taguhi Hovhannisyan 14 Sep 16
welcomes the agreement on reform in via
Reply Retweet Like
Karena Avedissian 6 Dec 15
Change of outfit: they'll never find me out!
Reply Retweet Like
Onnik J. Krikorian 6 Dec 15
Only official record will be from election commissions. Thus I expect to pass, but thru inflated turnout.
Reply Retweet Like
Kamo Davtyan 8 Dec 15
Reply Retweet Like
Mammadli Turkan 28 Dec 15
Reply Retweet Like
LOL BOT! 5 Dec 15
RT ditord: Head of Armenia's Police says he voted both "Yes" and "No"   Is this ballot stuffing or what
Reply Retweet Like
Transparency Armenia 6 Dec 15
Replying to @TI_Armenia
Man and observer escorted out by police, observer returned to station after explaining rights.
Reply Retweet Like
Anna Jenderedjian 6 Dec 15
: Referendum fraud in action: change clothes and vote twice
Reply Retweet Like
Kamo Davtyan 8 Dec 15
Does Not Reflect Free Will of#Armenian Citizens #ArmRef2015 #ArmRef15#CitizenObserver
Reply Retweet Like
Ginnie 6 Dec 15
էս օրվան էի սպասում, որ էս երգը տեղադրեմ: So, go and f*ck the system. 2pac Changes
Reply Retweet Like
Vladimir Dolukhanyan 6 Dec 15
Սերժի էլիտար ՛՛բանակի՛՛ էլիտարագույն մասը:
Reply Retweet Like
#TheUgandaJobs 17 Nov 14
Uganda needs an ASSISTANT in Gulu, Kabale & Soroti
Reply Retweet Like
Siranush Taroyan 6 Feb 16
Հանրաքվեն «մարտահրավեր էր»՝ նետված ստանձնած պարտավորություններին
Reply Retweet Like
Transparency Armenia 6 Dec 15
11:12 Լրագ. Անուշ Թովմասյան.Աշտարակի քաղաքապետի տեղակալը ՏԸՀ նախագահներին`թույլ չտալ դիտորդներին և լրագր. հսկել ընտրողների ցուցակը
Reply Retweet Like