Twitter | Search | |
Search Refresh
LittlePeopleVoiceHK Oct 22
Replying to @Fight4HongKong
Reply Retweet Like
LittlePeopleVoiceHK Oct 21
Reply Retweet Like
iumias Oct 14
Reply Retweet Like
IgoToSchoolByBusAgain 1h
舊聞 至周三(10日)約凌晨12時半,近百名警員突然出現在「連儂隧道」,部份警員持盾,一度傳出警方欲清拆連儂牆。有現場目擊者指,警員將載有同袍個人資料、即「隻揪Sir」資料的海報撕走,其餘海報則未有撕去 哇 啲人得閒貼張啲popo咪好忙?
Reply Retweet Like
vvwvv 求科勞 Oct 15
Replying to @XinqiSu
Reply Retweet Like
abc123😷 Oct 15
Reply Retweet Like
相林🌸 Oct 14
【廢除惡法、獨立調查、重組警隊】 ——民陣宣布 10 月 20 日舉辦大遊行 日期|10 月 20 日(星期日) 時間|1.30PM 集合 路線|九龍尖沙咀梳士巴利花園 至 高鐵西九龍站
Reply Retweet Like
vvwvv 求科勞 Oct 15
Replying to @erinhale
Reply Retweet Like
ctn_fdnol_hk Oct 21
Reply Retweet Like
abc123😷 Oct 15
Reply Retweet Like
Horatio Tsoi 5h
啟動咗一場戰爭,唔係話撤回一項就完結的!
Reply Retweet Like
緋紅@香港に栄光あれ 🐻 Oct 16
Reply Retweet Like
aidenxu 4h
香港資深報業人阮紀宏 人對美國提出的「 停止為暴徒提供IP地址,作為指揮平台之用;成立受傷警察賠償基金,警察子女在學校受欺凌亦可申請;成立公共設施賠償基金,修復被暴徒損毁的公共設施;接收所有刑滿出獄的暴徒移民美國;成立有港人參與的獨立調查委員會,調查美國警察濫權的個案
Reply Retweet Like
Fei Lo Oct 21
七婆連入清真寺要包頭都唔識😱😱
Reply Retweet Like
雜近平去四 Oct 22
Replying to @cnewsgovhk
急民所急,但 就扮聽唔到
Reply Retweet Like
香港大紀元 Oct 21
》香港選手 ,日前在Mythic Championship V比賽中戴著蒙面巾,對鏡頭比出5個手指,代表港人 ,並遮住右眼,賽後訪問時再大談 ,事後影片沒有遭到刪除。 全文;
Reply Retweet Like
X Wu Oct 21
Hong Kong participant entered the quarter-final of !! He showed the pose of the wounded and 「 」with his masked face👺 Nothing can stop the who 🤘🏻
Reply Retweet Like
M. 😷 Oct 19
Replying to @runinhkrun
民陣召集人 岑子杰 2019 年 10 月 19 日
Reply Retweet Like
LittlePeopleVoiceHK Oct 18
Replying to @LittlePeopleVo1
Reply Retweet Like
🌈 ykk 😷 612 721 811 831 928 101 Oct 18
【拒絕淡忘 方可前行】 面對政務司司長張建宗呼籲香港人「向前走,放棄對警暴糾纏」的謬論,這裡希望用數字提醒各位,在黎明來到前,我們決不放下。
Reply Retweet Like