Twitter | Search | |
Search Refresh
ಬೆಂದಕಾಳೂರಿನ ಹುಡುಗಿ iamrachs2 #Rachgyan Jan 26
ಹುಡುಗಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಪ್ಪೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದ ಕಥೆ ಓದಿದ್ದೆ. ರಾಜಕುಮಾರ ಕಪ್ಪೆ ಆಗಿದ್ದು ಈಗ ನೋಡಿದೆ
Reply Retweet Like
Rudresh Rudresh Jun 19
ಹ್ಯಾರಿ ಹೌದಿನಿ ಜಾದು ಮಾಡುವಲು ಹೋಗಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾರಿ ಸಾವು
Reply Retweet Like