Twitter | Search | |
Search Refresh
ಅವಿನಾಶ್ ಎಮ್ ಎಲ್ Jul 1
ಶರಾವತಿ ಯೋಜನೆ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಆ ಯೋಜನೆಯ ಹಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಜಲಾಶಯಗಳ ಹೂಳೆತ್ತಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.
Reply Retweet Like