Twitter | Search | |
Search Refresh
Vishwavani Sep 11
ರಾಜಿಯಾಗಿದ್ಯಾರು..? - ಸಂಭ್ರಮ, ಹುನಗುಂದ.
Reply Retweet Like
ವೈಭಾವ್ 26 Jun 17
🕰ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ 🌪🌊ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸರಿಯುವ⏳ . ನಾವೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸಾಗುತ್ತಿರಬೇಕು😇🤗. 🌞
Reply Retweet Like
Gireesha K S 3 Nov 15
? ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಬದ್ಕುದ್ರೇ ಕಲ . . ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ!? . . ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೇ...
Reply Retweet Like