Twitter | Search | |
Search Refresh
Pranay Annaji 101Group Raibag 5 Nov 18
ನಾಯಕ. ಪಾಲಿಗೆ ನಂದಾದೀಪ ಪಾಲಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ ಯುವಕರ ಪಾಲಿನ ಆಶಾಕಿರಣ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲಜಿ_ಅವರಿಗೆ_ಹುಟ್ಟು_ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು...🎂 🎂
Reply Retweet Like