Twitter | Search | |
Search Refresh
Vishwavani Sep 11
Reply Retweet Like
Vishwavani Aug 15
ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಹೆಸರು ಕೇಳದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ! - ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ್ ಭಟ್.
Reply Retweet Like
Vishwavani Jul 3
‘ಹೆಸರಿಗೆ ಉಸಿರು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದ ಉರುಟಣೆಗಳು’ - ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್
Reply Retweet Like
Vishwavani Nov 21
ಪರೋಪಕಾರಿ ‘ಶ್ರೀಪತಿ ಪ್ರೇಮದ ಇತಿಶ್ರೀ’ - ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್
Reply Retweet Like
Vishwavani Nov 14
‘ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವೆಂಬ ಮಲತಾಯಿ ಶ್ರಾದ್ಧ’ - ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್
Reply Retweet Like