Twitter | Search | |
Search Refresh
ಹಂಸಾನಂದಿ 1 Nov 18
Reply Retweet Like
ಕನ್ನಡಿಗ | Kannadiga 1 Dec 18
ಅಶ್ಟಕ್ಕೂ ದೀನದಯಾಳರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಯಾದರೂ ಏನು? ನಮಗೆ ಜಗಜ್ಯೋತಿ, ಏಕತಾ ಮಾನವತಾವಾದಿ. ಅದೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ಹೆಸರು ಈ BBMP ಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ವೆ.......? …
Reply Retweet Like