Twitter | Search | |
Search Refresh
CDKSSS Official ( R) 21 Feb 18
ಪಾಲಿಗೆ ನಂದಾದೀಪ ಕಲಾವಿದರ ಪಾಲಿಗೆ ಆಶಾದೀಪ ಬಾಳಿನ ದಾರಿದೀಪ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯದೀಪ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಳಗಿದ ಕೀರ್ತಿದೀಪ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರ and only anna
Reply Retweet Like