Twitter | Search | |
Search Refresh
Pazudharma Mar 23
آقای شهردار تکلیفِ این «همه» در شعارِ «تهران شهری برای همه» را مشخص کنید لطفا! منظورتان فقط است؟ تمام است؟! تمام انسان هاست؟! یا تمام موجودات زنده ای که در این شهر زندگی می کنند؟! تکلیف را بی زحمت مشخص کنید!
Reply Retweet Like
hajalidarvishteahouse Feb 8
Reply Retweet Like
Mohammad SolTan 21 May 19
Reply Retweet Like
Basiratrahbar 17 Mar 19
Replying to @basiratrahbar
Reply Retweet Like
اسکان نیوز 19 Feb 19
در به اندازه 2 سال و نیم سفر رفتند مجموع روزهایی که 154 نفر از کارکنان شهرداری در سال 94 ودر دوره مدیریت شهری گذشته به سفر رفته اند 949 روز است. یعنی به اندازه 2 سال و نیم.
Reply Retweet Like
projehmodiriat.ir 11 Feb 19
Reply Retweet Like
arasharshad 7 Jan 19
سرپرست سازمان و مشاركت های مردمی شهرداری “كرج در جلسه شورای معاونين پيشنهاد داد: امام خمينی (ره) با حمايت صندوق ذخيره تملک شود.
Reply Retweet Like
شهرداريچى 2 Dec 18
شهردار محترم تهران انتظار از جنابعالي اين است ؛لطفاً باشيد نه و ؛تجربه ٤ شهردار قبلي تهران اين را اثبات كرده؛ به صورت جزيره اي باب ميل احزاب امكان پذير نيست!
Reply Retweet Like