Twitter | Search | |
Search Refresh
Reza Jafari 11h
ملت ها و ها در جنگ جاغوری به ملت کمک کنید شکست هزارستان شکست شما خواهد بود
Reply Retweet Like
Reza Jafari 13h
عاجل طالبان در ولسوالی تحت محاصره شدید نیرو های قرار دارند. برای پیروزی نیروهای تان دعا کنید
Reply Retweet Like
jamil qadimi 15h
در انتخابات پارلماني غزني را بطور علني محروم كردن و برچسب قومي زدند. حالا كه نزديك نزديك انتخابات رياست جمهوري شده نميتوانند از رويش اول استفاده كنند و تصميم دارند در كل منطاطق هزاره جات را محو و نابودكنند دنياي سياست و باقي ماندن در چوكي اين خونخوارن تصميم بدتري گرفتند
Reply Retweet Like
م اخلاقی‌نژاد Nov 12
این تصویر، یک دنیا حرف دارد می‌دانی یک دنیا😢 در جستجوی سرپناه😌
Reply Retweet Like
Zia Mohammadi Nov 12
متاسفانه امروز مهره های مهم را از دست دادیم 😢.
Reply Retweet Like
Aref Nazari Nov 11
برای جاغوری هم صدا شویم. هم صدا شویم که این درد مشترک جدا جدا درمان نمیشود. به کمک هوایی شدید ضرورت دارد . . غنی عبدالله دفاع ملی داخله هوایی
Reply Retweet Like
Reza Jafari Nov 11
۱۴میلون هزاره در و وجود دارد برای دفاع از هزارستان فقد به ۲۰۰ هزار نیروی منظم و احتیاج داریم و برای تشکیل این نیرو باید دوباره قوانین زمان مزاری در هزارستان اجرا شود ۲ سال خدمت اجباری و جمع آوری خمس سام و مالیات از مردم هزارستان ضروری و در خطر است
Reply Retweet Like
Wahdat Nikzad Nov 11
جاغوری به کمک هوایی ضرورت دارد غنی عبدالله دفاع ملی داخله هوایی جاغوری را گورستان طالبان می سازیم. لطفا همصدا شوید...... 😭😭.
Reply Retweet Like
Zia Mohammadi Nov 11
جاغوری را دریابید جاغوری به کمک هوایی ضرورت دارد غنی جاغوری را گورستان طالبان می سازیم
Reply Retweet Like
Reza Jafari Nov 10
آفرین به شجاعت و هشیاری مردم نخست را داخل مالستان راه دادند و جنگ نکردند هنگامیکه طالبان داخل مالستان میشود به طرف مرکز ولسوالی در حرکت بودند که از چهار طرف شان چنان زدن شان میکنند که راه فرار خودرا گم میکنند تا حالا بیشتر از ۳۰ طالب را مردار کردند
Reply Retweet Like
Jalil Tajlil Nov 9
بهرصورت آنچه درجاغوری ومالستان وارزگان جریان دارد جنگ است وتباهی، اما آنچه در این میان تباه کننده‌است بی تفاوتی دولت وسایر باشندگان است. شکسته‌شدن خط دفاعی و به معنی بازشدن دروازه‌های هزارستان و گسترش دامنه جنگ به نقاط مرکزی است.
Reply Retweet Like
Kamran Mir Hazar Nov 8
امشب در کتابخانه Tøyen شهر اسلو درباره ادبیات معاصر هزاره گی/ دری/ فارسی صحبت خواهم کرد. ، امروزی و بدون وزن و قافیه به زبان سچه هزاره گی بسیار کم آفریده شده و امیدوارم نسل نو شاعران ما در این قسمت توجه بیشتری داشته باشند. Kamran Mir Hazar
Reply Retweet Like
Kamran Mir Hazar Nov 8
درگذشت تارخ نگار را به فامیل وی و جامعه ی فرهنگی تسلیت می گویم. روحش شاد! Kamran Mir Hazar
Reply Retweet Like
Reza Jafari Nov 7
مردم عزتمند آماده برای دفاع از نوامس خویش باعزم وهمت جدی از سراسر جاغوری و عنقریب از سراسر درخشنان گردهم آمده باهم برادرانه در برابر اجنبیون میجنگند الله یار ومدد گار شان باشد کوری چشم دشمنان مان شریک نماید
Reply Retweet Like
NAJAF ALI FOLLADWAND Nov 6
خبر زخمی شدن ژنرال حبیب باشی که از سوی بی بی سی پخش شده، از سوی هیچ منبع محلی و مردمی تأیید نشده. احتمالا این شایعات در راستایی تضعیف روحیه مدافعان است. یاد ما است که همین رسانه‌ها شایعه زخمی شدن ژنرال حکیم شجاعی را نیز پخش نموده بودند.
Reply Retweet Like
Ehsan Salaree Nov 5
نسیما! گو که روزی "اژدها"!!! «بیدار» خواهد شد و آنگاه، «پرده ها»، برچیده از «اسرار» خواهد شد ۰۰۰ کسانی که در شرایط جنگی تفنگ بدست نمی گیرند به بردگی می روند ! این حکم تاریخ است .. !
Reply Retweet Like
Perisces Nov 5
من: "سالهاست که مردمان وطنم قتل عام میشوند و این چرخه همچنان‌ ادامه دارد".
Reply Retweet Like
Ehsan Salaree Nov 4
دنیا اگه آتش شوه از آسمو بم باری شوه لیکن تو د سنگر و خونده نام و ننگ ازره ------------- فرمانده !تو حافظ نام و ننگ قومی خسته نبینم ات ...
Reply Retweet Like