Twitter | Search | |
Search Refresh
Abdul Hamid Etemadi Jan 30
طبیعت خشن زمستانی : هزارستان شش ماه طبیعی است و شش ماه زندان سیاسی. شکسته شدن زندان طبیعی، حرفی است که فقط در زمان انتخابات مطرح میگردد اما نمیدانم با زندان سیاسی چه باید گرد؟ عکس‌ها از ولسوالی پنجاب مرکز دایزنگی بزرگ!
Reply Retweet Like
ورثی، بلخابی! Mar 17
مردم هزاره از هفت "دای" تشکیل شده است.! 1) دای زنگی 2) دای کندی 3) دای میرداد 4) دای فولاد 5) دای چوپان 6) دای ختای 7) دای دیله از کتاب و نویسنده: حاجی کاظم یزدانی
Reply Retweet Like
Jamshid Nuri Feb 7
Reply Retweet Like
Ali nabizadah Jan 23
آخرین ایستگاه زندان جغرافیایی؛
Reply Retweet Like
Najaf Ali Folladwand Apr 11
دروغ و فریب؟ امروز قول اردوی217پامیر به شمار قول اردوهای ارتش افغانستان اضافه شد. این درحالی است که یکی ازخواستهای اصلی معترضین ملیونی ایجاد یک قول اردو در بود. آنزمان اشرف غنی به معترضین گفت؛ ما نه بودجه و ظرفیت ایجاد قول اردوی دیگری را داریم و نه توانش را.
Reply Retweet Like
Jalil Tajlil Feb 2
Reply Retweet Like
Reza Jafari Apr 19
آمادگی جشن شهر مرکزی دایکندی
Reply Retweet Like
Kamran Mir Hazar Feb 15
Reply Retweet Like
HazaraTag💎 Apr 6
Reply Retweet Like
Reza Jafari Apr 12
تروریستان پشتونیزم در هر گوشه جهان ملت بزرگ را انتحاری می کند ملت هزارستان برای دفاع از خود باید دولت خودمختاری در تشکیل بدهد بیش از ۲۰ نفری در انتحاری کویته پاکستان به شهادت رسیدند پشتونها بزرگترین دشمن ملت هزارستان است،
Reply Retweet Like
Ghafur Sedaghat Dec 11
خطاب شاهدخت دایکندی هنگام سخنرانی اشرف غنی در سفر تبلیغاتی ماه گذشته به دایکندی جناب ریس جمهور ! زندان طبیعت نیست، اینجا زندان افکار متعصب و پوسیده شما و خیانت‌های رهبران بی کفایت هزاره است.
Reply Retweet Like
Mujtaba Ataie Feb 10
زخم نا سور تاریخ خط سرخ is an inexcutable tragedy will never be forgotten.
Reply Retweet Like
Karim Entezar Dec 29
انگار انکشاف و توسعه با قهر کرده و قرار هم نیست موضوع آشتی این دو رفیق در میان آید.
Reply Retweet Like
Nasrullah sadeqi Jan 28
جشن سواد آموزی در مغاره های سرد وتاریک بامیان، چون شعله ای نوری در تاریکیست، که مژده طلوع خورشید را میدهند!
Reply Retweet Like
HazaraTag💎 Mar 12
جدایی کلاه سبزهای فیک از مردم را به فال نیک می گیریم به امید جدایی فیزیکی از اشرف غنی: فعلا کلگی شان نشانی شوند تا بعد...
Reply Retweet Like
Voice Of Gharjistan   صداي غرجستان Mar 10
گزارش از چینل افغانستان ژورنال در باره زندگی نامه شهید جنرال باشی حبیب الله خان جاغوری | مرد وطن پرست و مبارز راه آزادی ! کسی که جان و زندگی خانواده سرمایه خود را برای جاغوری از دست داد . ... A...
Reply Retweet Like
HazaraTag💎 Feb 15
Reply Retweet Like
Feda Hussain Najafi(فداحسین نجفی) Feb 27
استاد داود سرخوش اسطوره ی بی بدیل در قسمت موسیقی هزارگی، و مخصوصا دمبوره است، او توانست در دوران جنگهایی داخلی، و تجاوز بالایی مناطق با آهنگهایی حماسی و پر شورش در استحکام و یکپارچگی مردمان کارهایی بسی ارزنده انجام دهد.
Reply Retweet Like
EhSalari 🌿 Dec 15
به پیش ای پاکباز ای قلب خاور هزارستان؛هزارستان؛ برادر! ندیدی زور بازویت مگر تو؟ دگر زاری مکن پیش ستمگر
Reply Retweet Like
Reza Jafari Apr 24
برای تغییر سرنوشت خود منتظر هیچ‌کس نباشیم چون خدا 1400سال پیش جواب سربالا داد که به من ربطی ندارد. خود ما سرنوشت خود را تغییردهیم. ملت سیستم فدرال می خواهد، و برای این سرنویشت مبارزه می کند،
Reply Retweet Like